Ciutadans demana pels garrovers i les deficiències a la placeta d’Artrutx

El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Ciutadella, ha enregistrat on prec on demana a l’equip de govern sobre els garrovers i les deficiències detectades a la plaça d’Artrutx de Ciutadella.

Segons ha recordat Ciutadans, “amb data 23 d’Octubre de 2.019 es produïa un fet trist, com és es fet de que un arbre, concretament un garrover des plantats a sa plaça d’Artrutx, caigués, tal com mostren ses imatges que adjuntam i que es pot corroborar per ses xarxes socials i es mitjans d’informació; fruit, a part des vent que bufava aquell dia, també de s’estat en que es trobava: Podrit de rel, com demostren ses imatges adjuntes. Pensam que és curiós, perquè es tractava d’un des tres garroves joves que es van sembrar fa pocs anys. A més, hi va haver sa mala sort de que va caure just damunt es banc de llenya des costat i s’impacte, pensam, va rompre una de ses tires per reposar-hi s’esquena.

També es pot apreciar, a sa mateixa plaça, com s’arbre des costat (un garrover vell) té sa pastereta ben plena d’aigua, sa qual cosa podria afectar que en un futur pugui passar lo mateix que li ha passat a s’arbre des costat i que ha caigut, ja que un excés d’aigua, sigui de pluja o de rec, pot fer mal bé tot s’arbre.

Aprofitant aquest Prec i, sense sortir-ne de sa plaça d’Artrutx, també adjuntam foto on es pot comprovar que en es bancs de llenya (es vuit que hi ha), mai es va acabar d’enrajolar-hi davall, sa qual cosa acaba donant un aspecte inacabat i deixat que no es mereix una plaça tan cèntrica i important com és sa d’Artrutx, ni cap altra plaça de Ciutadella.

PREC

Per tots es motius aquí explicats i il·lustrats, des de Ciutadans Ciutadella instam a s’equip de Govern, a sa major brevetat possible, a dur a terme ses següents quatre  accions dins sa plaça d’Artrutx:

1ª).- A baratar es garrover que es va tenir que enduu sa brigada (com mostren ses imatges), per un de sa.

2ª).- Arranjar es banc que va patir es petit (per sort) desperfecte, creim que degut a  sa caiguda de s’arbre damunt.

3ª).- A comprovar s’estat en que es troben es restants set garrovers a fi d’evitar que pugui tornar a passar que, per raons meteorològiques o per corcat o podrit, qualcun d’ells també caigui amb es consegüent perill pes vianants que açò comporta.

4ª).- A enrajolar es davall des vuit bancs de sa plaça amb ses mateixes rajoles que en es seu moment es van posar a reu de tota sa plaça.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *