Es renova el conveni per mantenir les oficines d’informació i orientació a les persones immigrades a Menorca El Consell de Govern ha autoritzat la segona addenda al Conveni per desenvolupar actuacions d’integració de persones immigrades per a l’any 2019

El Consell de Govern ha donat via lliure al Conveni per a la renovació de la col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i el Consell Insular de Menorca en matèria d’atenció i integració social de la població immigrant de Menorca per a l’any 2019. Han de signar el Conveni les dues institucions i garanteix la continuïtat dels punts d’informació als municipis menorquins que disposen del servei d’orientació i assessorament per a persones immigrants extracomunitàries (OFIM), a Ciutadella, Maó, Alaior, es Castell, es Mercadal i Ferreries.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports destinarà 56.000 € a finançar aquest servei durant l’any 2019, mentre que el Consell Insular de Menorca en destinarà l’altra meitat.

Les despeses de funcionament inclouen les despeses de lloguers, neteja, subministraments, telèfon, Internet i fax, material d’oficina, publicitat i quilometratge.

El servei d’orientació i assessorament per a persones immigrants extracomunitàries (OFIM) s’ofereix també a la resta d’illes i té com a objectiu general atendre les persones immigrants extracomunitàries per facilitar-ne la integració social, normalitzar la seva situació personal i informar-les dels recursos de la xarxa comunitària al seu abast.

La xarxa OFIM de les Illes Balears ofereix serveis d’orientació i assessorament sobre normativa i tràmits d’estrangeria; informació i assessorament sobre dret laboral i serveis d’orientació i inserció laboral i, si escau, derivació als serveis competents; col·laboració en la inserció social del col·lectiu de persones immigrades a partir de l’accés a recursos propis de benestar social; assessorament a professionals sobre temes relacionats amb estrangeria; suport tècnic a l’associacionisme de les persones immigrants i a la seva participació en altres entitats i associacions de la comunitat; col·laboració en els cursos d’integració social i cultural per a persones immigrants que organitzin altres administracions, i impuls d’estudis i treballs sobre el fenomen de les migracions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.