L’Ajuntament de Ciutadella presenta un pressupost per al  2020 de 34’4 milions d’euros Es destinaran 150.000€ a la Fundació Ciutadella Cultura per l’obertura del Teatres des Born

El pressupost que ahir es va presetar, segueix la línia dels darrers anys, pretén plasmar de forma econòmica, tots aquells objectius que l’equip de govern ha prioritzat i defensat des del primer moment, posant per davant el benestar de les persones, educant en valors per aconseguir una societat més equitativa i solidària, recolzant el teixit associatiu i les entitats com element dinamitzador de la ciutat, millorant els espais públics per fer de Ciutadella una ciutat de la què tots i totes ens hi podem sentir còmodes.

L’Ajuntament de Ciutadella ha aconseguit reduir el nivell d’endeutament a nivells molt baixos. En aquest sentit, les previsions són que l’exercici 2020 es tanqui amb un nivell d’endeutament per davall dels 3 milions d’euros, el que representa menys d’un 10% sobre els ingressos. A nivell consolidat, aquesta xifra s’incrementa per l’efecte del préstec del Consorci Esportiu, i del deute que es té pel pagament dels terrenys que havien d’albergar la pista Voltadora. Però en qualsevol cas, molt lluny del 110% permès per la llei.

El pressupost de l’Ajuntament de Ciutadella per a l’exercici 2020 ascendeix a 34.373.493,83€. En termes absoluts, s’incrementa en relació a l’exercici 2019 en 410.547,63€, el que suposa un increment de l’1,21% respecte de l’exercici anterior.

Seguint la tendència d’aquests darrers anys, i per donar estabilitat al pressupost, aquest es sustenta en ingressos estructurals i no conjunturals. En aquest sentit, l’increment més important es produeix en la participació en els tributs de l’Estat, partida que s’incrementa en 367.000€ (fins un total de 6.388.000€). S’incrementa de forma notable els ingressos provinents del Govern Balear en matèria educativa, amb un increment de 124.400€ (200.000€) destinats al sustent de les escoletes, així com l’increment en la recaptació de dos dels principals impostos municipals, com són l’IBI, en 85.000€ (12.705.000€), i l’ICIO en 180.000€ (630.000€).

Quant a les despeses es segueix apostant per avançar cap a una societat més equitativa, destinant 2.953.000€ per a atenció social, 600.000€ per l’escolarització 0-3, 154.770€ per a convenis i subvencions a entitats que formen part del ric teixit associatiu del municipi, així com altres programes d’ocupabilitat (144.000€), polítiques d’igualtat (39.000€) o d’educació en valors en el marc de Ciutat educadora i amiga de la infància.

Amb la finalitat d’estalonar determinats serveis de l’Ajuntament, es creen dues noves places de policia local i una nova plaça de fosser, a part d’aprovar un programa temporal amb dos assessors jurídics per agilitzar els expedients de Contractació i de Recursos Humans.

Pel que fa a les millores a la via pública, s’invertirà 95.000€ en millores a la xarxa de clavegueram, i 90.000€ en el re-asfaltat d’alguns carrers del municipi, seguint amb la pràctica iniciada a la passada legislatura. S’ha previst una partida de 81.156€ per executar el projecte que  canalitzarà l’aigua que s’acumula a la zona del POICI que tants de problemes està causant, tant als empresaris de la zona, com a la zona esportiva municipal. També es té previst seguir renovant i millorant els parc i zones de jocs infantils de la ciutat, destinant 55.000€ als parcs infantils i una partida especial de 40.000€ destinada íntegrament a la reforma de l’skate parc. Per últim, i perquè seguim apostant de forma ferma per les polítiques mediambientals, s’invertiran 65.140€ en la instal·lació d’un sistema de pèrgoles amb plaques solars a l’edifici de la Policia Local.

Destaca en aquests pressupost la transferència de 150.000€ a la Fundació Ciutadella Cultura perquè engegui la seva tasca com a entitat depenent de l’Ajuntament, amb la finalitat de gestionar i impulsar l’activitat cultural que s’ha de desenvolupar al Teatre del Born, una vegada finalitzades les obres que s’han executat durant els darrers mesos, i que espera obrir les portes ben aviat.

En definitiva, presentem un pressupost il·lusionant, que és prudent en la previsió d’ingressos, i realista en la de les despeses, i que es caracteritza per una manera d’entendre la política i la gestió del nostre municipi  ja que sentim la responsabilitat de gestionar i optimitzar, de la millor manera, els recursos que aporten els ciutadans i ciutadanes. A més, representa el compromís adquirit amb les persones de transparència, proximitat, diàleg i impuls de la participació ciutadana, així com de la col·laboració i implicació de la resta d’Administracions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *