Transició Energètica i Sectors Productius gestionarà un pressupost de 45,06 milions d’euros el 2020 Vicepresidència manté el compromís de diversificar el model productiu de les Illes Balears i enfortir l’economia interna

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha comparegut davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per explicar el pressupost de la Conselleria previst per al 2020.

Durant el 2020, Transició Energètica gestionarà més de 45 milions d’euros. Uns comptes que persegueixen diversificar el model productiu de les Illes Balears i reduir la dependència vers el turisme. Es manté, per tant, el compromís en la transició energètica i el canvi climàtic; en el reforç del teixit industrial a través de la innovació; a establir la innovació com a element diferenciador del model productiu i econòmic, i a donar suport a la creació i la consolidació del comerç local i de proximitat.

El pressupost de la Conselleria s’ha elaborat amb l’objectiu de millorar la gestió. D’aquesta manera, Yllanes ha explicat que s’han ajustat els imports de les subvencions a la demanda real per part d’empreses i particulars, s’han depurat projectes i s’han ajustat partides com les dietes, els estudis i els treballs tècnics a la despesa mínima. També s’han aconseguit fons europeus.

Energia i canvi climàtic

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic comptarà amb un pressupost de 8,5 M€. Amb aquest finançament es continua apostant per millorar el seguiment de la qualitat de l’aire. En aquest sentit, les partides designades per renovar, millorar i ampliar l’equipament de mesures augmenten un 17 %.

També es reforçarà la xarxa de punts de recàrrega MELIB (Mobilitat elèctrica a les IllesBalears). Tot i ser majoritàriament punts de titularitat municipal, la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic preveu destinar part dels seus recursos al seu manteniment amb l’objectiu d’afavorir l’impuls de la mobilitat elèctrica.

Pel que fa a les línies d’ajuts per a l’autoconsum, es reforcen i s’augmenten en prop d’un milió d’euros. La subvenció per a les administracions públiques es redueix en els pressuposts, però també suma un milió d’euros més a càrrec del projecte ITS per al foment de parcs fotovoltaics en terrenys públics. Pel que fa als punts de recàrrega, s’hi destinaran prop de sis milions d’euros. D’aquesta manera es recupera el romanent de 2019, l’anualitat corresponent al projecte ITS de 2020 i es complementa amb finançament estatal provinent del Pla MOVES de l’IDAE.

El pressupost de la Direcció General d’Energia compta també amb dos projectes a càrrec de l’impost de turisme sostenible:

– 1,6 M€ per crear comunitats energètiques en el sector hoteler.

– 1,1 M€ per impulsar la instal·lació d’energia fotovoltaica en els polígons industrials.

El pressupost de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic compta amb dues novetats en comparació amb els comptes d’aquest any 2019. Un d’aquests nous elements és la creació de l’Institut Balear de l’Energia. Es va aprovar el passat 11 d’octubre, complint amb la Llei de canvi climàtic i transició energètica i tendrà un pressupost de 2,5 milions euros que es transferiran des de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

L’altra novetat són les partides dedicades al mateix desenvolupament de la Llei per tal de ferla més efectiva. Estan prevists 500.000 euros.

Política industrial

El pressupost destinat a la Direcció General de Política Industrial es manté en unes xifres similars a les de 2019. Durant l’exercici pròxim gestionarà un total de 13,7 milions d’euros que dona resposta a les necessitats actuals del teixit industrial de les Illes Balears d’acord amb el Pla d’indústria i amb els dos grans objectius de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius; això és, mantenir i reforçar la regulació industrial i contribuir a l’increment de la competitivitat del teixit industrial ja existent i a la creació d’un altre de nou.

Pel que fa al primer dels grans objectius esmentats, s’ha incrementat la partida dels organismes de control destinats a la inspecció d’instal·lacions de baixa tensió com la dels habitatges o dels petits comerços. També es reforça el servei d’inspecció de mines i pedreres i, en aquest sentit, no només se seguiran controlant totes les pedreres actives, sinó que també s’inspeccionaran les pedreres il·legals. A més, es destinarà part del pressupost a estudiar la viabilitat d’alternatives empresarials en aquests espais d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible i transformació social de les Illes Balears. La tasca de control s’estendrà també als tallers mecànics clandestins.

Amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat del teixit industrial s’incrementa en 600.000 euros la partida destinada a la millora productiva, la digitalització i l’eficiència energètica de les empreses. En aquest sentit, Yllanes ha explicat que s’està estudiant la creació d’un postgrau de formació per tal de dotar les empreses de personal qualificat i d’unaindústria 4.0.

Innovació

La Direcció General d’Innovació comptarà amb un pressupost de 2,5 milions d’euros per al 2020. A més, el programa 542A d’Innovació rebrà prop de 14 milions d’euros (13.930.296 €), repartits en diferents àrees del Govern. Es tracta d’un increment del 9 %. Bona part del pressupost d’Innovació, dos milions d’euros, es destinarà a l’organització d’esdeveniments i trobades per a la difusió de la innovació i transferència de coneixement i tendències tecnològiques, així com al desenvolupament i la creació d’infraestructures tecnològiques com el Centre Bit d’Eivissa, que compta amb un finançament de 50.000 euros.

A més, la Direcció General d’Innovació disposarà de prop de dos milions d’euros provinents dels fons de l’ITS per desenvolupar i aprofundir en el desplegament de clústers industrials a les Illes.

Aquest pressupost respon a la nova idiosincràsia de la Direcció General. La divisió de l’antiga Direcció General d’Innovació i Recerca permet l’especialització de cada àrea i, per tant, uns resultats millors.

En aquest sentit, el nou departament s’especialitza en la coordinació de les convocatòries vinculades a bons tecnològics (plurianual de 400.000 euros cada any) i a establir les bases perquè el sector privat de les Illes Balears, amb el suport de l’Administració, inverteixi en innovació.

Comerç

La Direcció General de Comerç disposa d’un pressupost de 2,8 milions d’euros per al 2020 i continua apostant pel comerç local, de proximitat i sostenible. Són unes xifres que tenen en compte els comerciants, els productors locals, les cambres de comerç, els sindicats i les organitzacions empresarials.

Es mantenen els prop de 900.000 euros per al petit comerç i el comerç emblemàtic, i s’aporten uns altres 75.000 euros específics per als mercats. També es destinen 100.000 euros a empreses productores per tal de promoure el producte illenc tant en el mercat local com en l’exterior.

Les subvencions nominatives a les cambres de comerç de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i Formentera per al desenvolupament dels seus plans camerals queden fixades en 250.000 euros. En el cas de les organitzacions de treballadors i empresaris, s’hi destinaran 230.000 euros.

Altres 50.000 euros es reserven per a inversions en la millora de la gestió en àrees de promoció econòmica municipal. La Direcció General també té prevista una partida de 100.000 euros per augmentar el control del joc a través de la modernització del servei, la qual cosa el situarà en els primers llocs en l’àmbit estatal.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *