Nova línia de patrocinis per allargar la temporada i potenciar la marca MENORCA La Fundació Foment del Turisme de Menorca treu la convocatòria per un import de 600.000 euros per a projectes que generin un retorn publicitari per a la marca Menorca i que millorin la competitivitat de l’illa durant el 2020.

La Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) ha donat llum verda a la nova convocatòria de patrocinis per a projectes “que generin un retorn publicitari per a la marca Menorca i millorin la competitivitat turística de l’illa” durant el 2020. La dotació econòmica es manté en 600.000 euros per a tot un any, un 50% més que l’import assignat el 2018.

Amb aquesta línia de patrocinis, la FFTM cerca donar suport a aquelles iniciatives privades, promogudes per entitats amb i sense ànim de lucre, que consolidin la notorietat de la marca Menorca amb una imatge diferenciada i que contribueixin a millorar la competitivitat, la diversificació, la qualitat i la desestacionalització de l’oferta turística.

Tot l’any

Ampliar la temporada turística és, efectivament, un dels grans objectius de la FFTM. Per aquest motiu, un dels requisits que han de complir els projectes que es presentin a aquesta convocatòria és que es desenvolupin entre l’1 de gener i el 31 de maig o entre l’1 de setembre i el 31 de desembre.

Segons queda recollit a les bases, les actuacions susceptibles de ser patrocinades han d’ajudar a impulsar “el turisme fora de la temporada d’estiu” i, en conseqüència, han de fomentar “la desestacionalització, els productes turístics d’hivern i l’ocupació laboral durant tot l’any”.

Més enllà de la lluita contra l’estacionalitat, la FFTM valorarà especialment els projectes i actuacions que posin en valor la competitivitat i la diversificació de l’oferta turística, que incrementin l’atractiu i la qualitat de la mateixa i que contribueixin a la construcció de productes turístics.

Publicitat i transparència

Amb aquesta convocatòria pública, la FFTM aporta ordre, transparència i publicitat a la concessió d’ajuts econòmics a esdeveniments, activitats i projectes amb potencial turístic, fins fa poc canalitzats a través de convenis de col·laboració –la primera línia de patrocinis es va treure l’any 2018-.

Les empreses i entitats promotores podran presentar els seus projectes fins al 31 de setembre del 2020, o fins que s’exhaureixi la dotació econòmica. La FFTM informarà al llarg de l’any a mesura que vagi rebent les sol·licituds. Si són informades favorablement, es procedirà a formalitzar un contracte de patrocini en el qual es regularan els termes de la col·laboració.

Podeu consultar les bases i el text de la convocatòria de 2019 en la

Plataforma de Contractació del Sector Públic

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/03d0a0de-d2e9-44c1-a448-11c6c4fe0a12/DOC_CD2019-560148.html?MOD=AJPERES

Balanç del 2018 i 2019

La resolució dels patrocinis de 2018 i la tramitació dels de 2019 confirmen els beneficis que una convocatòria pública d’aquestes característiques reporta per a la promoció i el posicionament de la destinació a l’exterior i, en conseqüència, per a la visibilitat i reputació de la marca Menorca.

Si ens remetem a l’exercici anterior, els 15 esdeveniments patrocinats per la FFTM van tenir un retorn econòmic d’1,65 milions d’euros, xifra que multiplica per quatre els 400.000 euros de dotació pressupostària assignada. Si ens agafem a l’any en curs, el retorn de la inversió dels 23 projectes acceptats és de moment de 4,6 milions d’euros, és a dir, 7,5 vegades superior a l’aportació pública de 600.000 euros.

En ambdós exercicis, els esdeveniments esportius han estat els més nombrosos, arribant a superar el 50% dels expedients tramitats l’any 2018 (8) i el 60% l’any 2019 (15), fet directament relacionat amb l’estratègia seguida per la FFTM per promocionar Menorca com illa de l’esport. A l’àmbit de la cultura i l’oci s’han adscrit 6 projectes cada any, mentre que el segment de luxe n’ha comptabilitzat un els dos anys i el de salut i slow un aquest any.

Segons ha dit Susana Mora Humbert, Presidenta del Consell i de la FFTM: “Millorar l’oferta turística és imprescindible per guanyar en atractiu com a destinació. Com sempre, per aconseguir-ho resulta del tot necessari que administració pública i empreses vagin de la mà. La convocatòria de patrocinis és un bon exemple d’aquesta línia de feina. Els bons resultats dels anys anteriors ens animen a continuar per aquest camí i, d’aquesta manera, afavorir la creació i diversificació de productes tan necessaris per créixer en qualitat i competitivitat”.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *