La Conferència de Presidents i Presidentes acorda assolir un pacte sobre la gestió de l’aigua que integri totes les institucions A la reunió també s’han presentat els avanços en la nova Llei de consells i s’han exposat els Pressuposts de la Comunitat per a 2020 en detall i la seva afectació a cada territori

El Govern de les Illes Balears i els consells insulars han celebrat aquest dimecres a Ciutadella la primera reunió de la Conferència de Presidents i Presidentes de la legislatura. D’aquesta manera, es dona continuïtat a aquest espai de diàleg, col·laboració i coordinació entre institucions que ja es va iniciar durant la passada legislatura.

S’hi han reunit la presidenta del Govern, Francina Armengol; la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; la presidenta del consell de Mallorca, Catalina Cladera; el president del Consell d’Eivissa; Vicent Marí, i la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer.

Armengol ha destacat que aquestes trobades s’han convertit ja “en una rutina més i un espai més de diàleg i comunicació”, advocant per la importància “des de la singularitat de cada illa, tenir la mateixa estratègia i anar cap a un mateix objectiu”, reforçant la col·laboració i coordinació entre les institucions.

La presidenta ha explicat als consells insulars l’Agenda Balears 2030, que es va presentar la setmana passada a Palma i de la qual demà se celebra la primera mesa. S’aposta per la necessitat d’implicar també els consells en la posada en marxa dels objectius marcats i estendre la “fórmula de diàleg social i de col·laboració institucional que ens va donar èxit la legislatura passada”, ha explicat Armengol.

És en aquesta línia que la Conferència de Presidents i Presidentes ha acordat assolir un pacte sobre la gestió de l’aigua que integri totes les institucions implicades en el cicle de l’aigua a les Illes Balears. El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha exposat a la reunió que l’objectiu és millorar la coordinació i prioritzar les actuacions de cada institució en matèria de sanejament i depuració.

Nova Llei de consells

“Necessitam el paper imprescindible dels consells perquè vertaderament hi creim”, ha seguit la presidenta, qui ha apuntat que la consellera de Presidència, Pilar Costa, ha explicat l’esborrany de la nova Llei de consells, que des de l’entrada en vigor de l’Estatut va quedar obsoleta, amb l’objectiu de tenir “unes institucions més fortes i potents”. La normativa s’actualitzarà amb la incorporació del Consell de Formentera, que ha esdevingut un consell autònom com ho són els d’Eivissa, Menorca i Mallorca, i facilitant les eines jurídiques per permetre que els consells puguin exercir amb més eficiència les competències autonòmiques que tenen atribuïdes per l’Estatut.

Per altre costat, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha presentat els Pressuposts de la Comunitat en detall i el seu impacte a cadascuna de les Illes a les presidentes i president insulars. En termes estructurals, es mantenen en el nivell assolit en el 2019 i des del 2015 han suposat un augment del 57%, 155 milions d’euros en total.

A la reunió també hi han participat el director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Àngel Coll, i el vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme del Consell d’Eivissa, Mariano Juan.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *