La revista de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Catalunya posa com a exemple la metodologia emprada en la restauració de la Naveta des Tudons La publicació "Unicum" dedica la seva portada al monument més emblemàtic de l'illa amb un extens reportatge que explica com es va fer front a l'acte vandàlic de l'any 2018

La revista de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya posa com a exemple la metodologia emprada en la restauració de la Naveta des Tudons. La publicació “Unicum” dedica en exclusiva la seva portada al monument més emblemàtic de l’illa amb un extens reportatge que explica com es va fer front a l’acte vandàlic produït el març de 2018.

Sota el títol “Ús de solucions tampó gelificades per a la remoció de pintades vandàliques a la Naveta des Tudons”, l’article posa en valor la importància d’haver transformat una desgràcia en un revulsiu social, a més de subratllar com aquesta ha estat una ocasió única per a la millora de la tècnica de restauració per aquest tipus de danys sobre pedra.

En el seu nombre de juny, la revista destaca els treballs dels menorquins Francesc Isbert, Lina Torres i Cecília Ligero que executaren les feines a peu d’obra amb el suport tècnic dels conservadors-restauradors a qui el Servei de Patrimoni del Consell Insular havia encarregat les proves prèvies sota la coordinació i supervisió de Pere Rovira, tècnic del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Val a dir que la participació en els treballs de l’equip menorquí els hi va permetre adquirir una formació que normalment no està al seu abast.

L’article subratlla com el sistema de neteja escollit va ser un mètode que es va adaptar perfectament a la gran dificultat d’eliminar grafits d’aerosol sobre un material tan porós com ho és la pedra calcària.

Amb aquesta metodologia no només es van eliminar els grafitis sinó que es va evitar la típica repenetració que es dóna gairebé sempre en aquests casos. La solució aquosa escollida s’encamina cap a les anomenades tècniques relacionades amb uns estàndards de restauració ‘safer working conditions’ i cap al ‘green movement’ que es promouen des de fa temps. “Com que l’acció dels dissolvents era insuficient, una solució tampó amb quelant gelificada va ser capaç de segrestar els ions metàl·lics presents en la pintura”, conclou la publicació.

Cal recordar que durant el procés de neteja es va obrir al públic la visita al monument de manera gratuïta encara que la gent quedava fora del mur que delimita el seu perímetre per raons de seguretat.

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca