La FFTM disposarà de 4,1 milions d’euros per a 2020 La Fundació Foment del Turisme de Menorca dedicarà els recursos a reforçar la promoció exterior, millorar el producte i la qualitat de la destinació, ampliar la connectivitat i estimular el coneixement, la informació i la innovació.

La Fundació Foment de Turisme de Menorca (FFTM) disposarà l’any 2020 d’un pressupost de 4.123.500 euros, dels quals 2.194.273 euros es destinaran íntegrament a promoció turística, és a dir, el 53,2% del total. La partida dedicada a producte, la segona en volum, sumarà 949.228 euros, el que representa el 21,3% de les despeses, mentre que el capítol de connectivitat concentrarà 304.892 euros (6,8%) i el de coneixement i innovació 164.124 euros (3,7%).

El pressupost per al 2020, aprovat avui per unanimitat pel patronat de la FFTM, supera en un 12% el del 2019, si bé se situa en nombres similars al nivell d’execució d’aquest any. Del total, 1,4 milions provenen de la transferència de la competència de promoció turística -una quantitat pràcticament idèntica a la d’aquest any- i 2,05 milions del Consell.

L’increment d’un any per l’altre s’explica per l’aflorament de dues partides: una que reconeix el conveni amb l’AETIB per al desplegament dels Segments Estratègics de Turisme (159.200 euros); i una altra que recull el finançament específic per als contractes de co-marketing amb companyies aèries (272.250 euros). La resta fins arribar a la quantia final ve determinada per la previsió d’ingressos per vendes de productes de marxandatge, material promocional i entrades a recintes culturals (175.000 euros).

Segons ha explicat Susana Mora Humbert , Presidenta del Consell i de la FFTM: “Avui hem aprovat el primer pressupost i pla d’actuació turístics del present mandat i ens hem reafirmat en les nostres prioritats: fer una promoció que aporti visibilitat a la marca Menorca i l’associï als valors de la sostenibilitat i la qualitat, crear productes que singularitzin la nostra oferta, estimular el coneixement i la innovació com a eines necessàries per guanyar en competitivitat, reforçar la connectivitat i millorar la informació i la imatge en destí. Sempre des de la cooperació interadministrativa i d’acord amb el perquè només així podem estar a l’alçada en aquests temps tan exigents”.

Aposta per la promoció i el producte

Del pressupost de la FFTM per al 2020 s’extreu una conclusió clara: es manté el rumb per fer una estratègia promocional forta i innovadora i per construir un producte competitiu i de qualitat. Per capítols, el dedicat a accions de promoció suma 2.194.273 euros. Per fer-se una idea de l’abast d’aquest dada cal remuntar-se als anys anteriors i veure que la fundació gestionava un pressupost similar i, fins i tot, inferior per desplegar tota la seva activitat –entre 2012 i 2017 no va superar els 2,3 milions d’euros-.

El capítol de producte creix fins arribar als 949.228 euros gràcies a una assignació inicial de 159.200 euros per al desenvolupament dels SETs, deixant una variació interanual del 17,9%. Es confirma, per tant, la voluntat de donar un impuls a la creació i estructuració de productes innovadors i diferenciats que facin de Menorca una destinació de qualitat i competitiva.

Així mateix, d’acord amb les línies estratègiques fixades per la FFTM, s’estableixen capítols específics sobre coneixement, innovació i connectivitat amb una assignació respectiva de 105.636, 58.487 i 304.700 euros.

Pla d’actuació 2020


El patronat de la FFTM també ha aprovat avui el pla d’actuació de l’any 2020, un document ordinari que s’ha de remetre al protectorat de fundacions del Govern balear i que recull els objectius i les activitats que la fundació preveu desenvolupar durant l’exercici entrant en els quatre àmbits en els quals és competent: informació, qualitat, producte i promoció. Apunta, entre d’altres, les següents línies de feina:

 • Diferenciar la marca Menorca i associar-la als valors de qualitat i sostenibilitat a partir de la vinculació a la condició de Reserva de Biosfera;
 • Reforçar el coneixement i l’adquisició d’informació estratègica per a la gestió turística;
 • 
 Fer un seguiment continuat de l’oferta i la demanda turística;
 • Fer feina amb segments estratègics per desenvolupar productes innovadors i diferenciadors;
 • Redefinir les marques de producte i actualitzar-les d’acord amb la demanda actual;
 • Millorar la visibilitat online de Menorca;
 • Col·laborar amb projectes en destí que millorin l’oferta i la imatge de Menorca;
 • Potenciar la cooperació interadministrativa i entre sector públic i sector privat;
 • Incentivar i donar suport a projectes innovadors en turisme;
 • Millorar la connectivitat directa amb noves rutes i increment de capacitat, especialment en temporada mitja i baixa;
 • Homogeneïtzar la informació i la imatge turística de Menorca en destí.

És, per tant, una primera passa a l’hora d’abordar l’any entrant. Aquest document s’ha de completar amb el pla d’accions que desglossarà totes les mesures que es duran a terme al llarg del proper any.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *