823.921,07€ per a la depuradora d’Addaia Les obres les executa actualment el Ministeri de la Transició Ecològica i es preveu que l’empresa pública les recepcioni el mes de gener de 2020

El Consell de Govern ha autoritzat l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) a aprovar l’expedient de despesa corresponent a la contractació del servei de tractament d’aigües residuals i manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració de l’ABAQUA al sistema de sanejament d’Addaia (al terme municipal des Mercadal), amb una despesa màxima de 823.921,07 €, amb l’IVA inclòs, corresponent a les anualitats 2020, 2021, 2022 i 2023.

Les noves instal·lacions de sanejament i depuració d’Addaia inclouen una nova estació de depuració d’aigües residuals (EDAR), tres estacions de bombament EBAR (Addaia, ses Coves Noves i Son Parc) i l’emissari maritimoterrestre. Les obres les executa el Ministeri de la Transició Ecològica i hi ha previst que les recepcioni l’ABAQUA el mes de gener de 2020.

Aquesta actuació està inclosa dins el protocol general de col·laboració per a l’execució del Pla Nacional de Qualitat de les Aigües signat el 2009 pel Govern de les Illes Balears i el Govern central, amb l’objectiu de solucionar els problemes de depuració de determinades zones de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Una vegada recepcionades les obres, l’ABAQUA en durà a terme l’explotació i la gestió. El contracte de manteniment i conservació de les noves instal·lacions s’estendrà fins al dia 30 de novembre de 2023, que coincidirà amb la data de finalització dels contractes vigents de tractament i manteniment de les instal·lacions de sanejament i depuració de les Illes Balears, amb la previsió de la integració posterior del sistema d’Addaia a la zona Menorca-1 del contracte global.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Mostra de Cuina Menorquina

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *