Inspecció d’Habitatge del Govern ha imposat 86 sancions per valor d’1,7 milions en 2019 Les sancions més altes són als grans tenidors per no registrar els pisos buits, als propietaris d'HPO per utilitzar-les irregularment i casos d' infrahabitatge

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha imposat un total de 86 sancions per infraccions en matèria d’habitatge per valor d’1,7 milions d’euros en 2019.

Les sancions, que tramita la Direcció General d’Habitatge, se centren principalment en infraccions comeses per grans tenidors d’habitatges i també per titulars d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO) que en fan un ús irregular.

La tasca inspectora s’ha pogut dur a terme en 2019 amb la creació del Cós d’Inspecció previst a la Llei d’Habitatge de les Illes Balears, que en aquests moments està integrat per 11 persones, entre inspectors, instructors i personal administratiu de suport.

No inscriure en el registre els habitatges buits dels grans tenidors -obligació derivada de la Llei d’Habitatge de les Illes Balears-, d’una banda, i no viure habitualment a l’HPO que una persona té en propietat són les infraccions que més sancions han rebut.

Per aquests conceptes, s’han imposat als grans tenidors 16 sancions que sumen multes per valor de 240.000 euros per no haver inscrit els habitatges, tot i que també hi ha expedients per no col·laborar -tot i haver inscrit els habitatges- o per no comunicar canvis de titularitat o disposició dels esmentats habitatges, entre d’altres.

Destaquen també les 5 sancions imposades als grans tenidors per no pagar les despeses de la comunitat de propietaris a finques on tenen pisos buits, amb un total de 75.000 euros de sanció.

Quan als propietaris d’HPO, s’han imposat 25 sancions que sumen 750.000 euros per no viure a l’habitatge de manera permanent. Hi ha casos en què l’HPO -que per llei ha de ser el domicili habitual- era emprada com a segon habitatge o altres en què es llogava sense entrar en els supòsits autoritzats per llei.

Es donen també casos en què l’habitatge, a més a més, es lloga per un preu superior al que s’autoritza. Cal destacar, per exemple, el cas d’una HPO que es llogava per 3.000 euros i a 8 persones. En aquest cas, l’expedient s’ha seguit no just per lucre indegut sinó també per infrahabitatge. També s’han detectat casos en què es fa publicitat per llogar una HPO sense indicar la condició i per tant sense respectar els límits de preus que imposa l’administració.

Respecte de propietaris en general (no exclusivament HPO o grans tenidors) s’han imposat també sancions per no depositar fiances de lloguer (un total de 10) per part de propietaris (de tota mena d’habitatge) i també per casos d’infrahabitatge. Per exemple, s’ha descobert un cas en què es llogava com a habitatge el soterrani d’un restaurant.

Per casos d’infrahabitatge s’han imposat, cinc sancions molts greus. Tres d’elles a particulars (90.000 euros en total) i dues a titulars d’HPO amb una sanció de 60.000 euros a cada un.

La resta, fins als 1.745.000 euros en sancions, es completa amb expedients per altres qüestions menys habituals (com fer algun tipus d’activitat professional no autoritzada a una HPO) o temes menors.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *