Les claus de la nova llei de Reserva de Biosfera

El Consell Insular ha posat a disposició dels ciutadans els punts fonamentals sobre els quals està prevista la redacció de l’esborrany de llei de Reserva de Biosfera perquè, tothom que vulgui, pugui fer-ne consultes i aportacions. Açò sí, fins dia 7 de gener. Per facilitar-ne la comprensió i veure quins són els punts forts que vol encabir aquesta llei, vos en fem un resum aquesta setmana a El Iris.

Menorca es Reserva de Biosfera des de l’any 1993, quan l’ONESCU va atorgar-li el títol com a exemple de bona gestió i equilibri entre el desenvolupament humà i la conservació del territori. Però des de llavors, no s’ha fet res per mantenir aquesta distinció, en l’àmbit normatiu, més enllà d’actuacions puntuals. Per aquest motiu, el Consell Insular s’ha proposat durant aquesta legislatura aprovar la Llei de Reserva de Biosfera. Aquest marc normatiu té com a objectiu establir un model de desenvolupament que agafa de referència la sostenibilitat.

Tot i tenir consolidats alguns reptes de la Reserva, com la protecció dels espais naturals, del paisatge i la biodiversitat, la conservació del litoral i les platges, o la preservació del patrimoni històric, encara hi falta feina per fer. Així, la nova Llei de Reserva de Biosfera vol dotar tant al Consell com als ajuntaments de poder suficient per poder decidir des de Menorca, actuacions en temes com l’emergència climàtica, l’eficiència energètica i la descarbonització, la gestió dels recursos hídrics, la recollida selectiva de residus, o la contaminació atmosfèrica i la gestió el medi marí.

Per què és necessària una Llei de Reserva de Biosfera

Malgrat que des del Consell s’han fet algunes passes en favor de la Reserva de Biosfera, com és l’aprovació del PTI l’any 2003, o la constitució de l’Agència de Reserva de Biosfera com a òrgan independent l’any 2008, Menorca no compta amb el poder suficient per dur a terme accions contundents per la preservació de la reserva. Açò vol dir que des del Parlament de les Illes es tracta Menorca per igual en aspectes de gestió de sostenibilitat. Amb la diferència que la nostra és l’única illa considerada Reserva de biosfera. I, com a tal, hauria de tenir un marc legislatiu específic per obtenir recursos econòmics i administratius suficients per gestionar de manera independent temes com l’agricultura, la ramaderia, el canvi climàtic i la transició energètica, la pesca, el patrimoni històric, els residus, el transport o el turisme, entre altres.

Els punts de base de la nova llei 

La nova Llei de Reserva de Biosfera, que redactarà el menorquí Ferran Pons, vol establir unes bases on s’impliqui la participació de tots els estaments de la societat, no només el polític. Aquests punts base són:

  1. Donar més capacitat al Consell per decidir i intervenir en matèries que afecten els interessos de Menorca com a Reserva de Biosfera. Aquest punt es vol resoldre amb la transferència o delegació de competències lligades a temes que afecten la Reserva de Biosfera.
  2. Demanar una visió específica per Menorca en les legislacions que afecten temes transversals i àmbits sectorials. En aquest cas es vol tenir la capacitat per introduir, quan sigui necessari, mesures concretes per Menorca en lleis que afectin a tot l’arxipèlag. Els temes on es podria aplicar aquesta mesura són diversos: energia, canvi climàtic, protecció dels espais naturals i del paisatge, agricultura, ramaderia, mobilitat i transports, patrimoni històric i cultura, etc.
  3. Comprometre totes les administracions – Govern, Consell i ajuntaments- perquè orientin les seves polítiques a un model de desenvolupament sostenible. Aquest punt afecta tant als projectes propis de cada institució com als projectes que puguin incentivar per particulars.
  4. Reconèixer el paper que han tingut i tenen diversos col·lectius en la consolidació dels valors de la Reserva de Biosfera a Menorca.
  5. Dur a terme els objectius del Pla d’acció de la Reserva de Biosfera de Menorca.
  6. Tenir assegurats els recursos econòmics per executar inversions privades en tots els temes que afecten la Reserva de Biosfera, així com incentivar les actuacions privades. Dintre d’aquest punt, la nova Llei contempla també l’establiment de vies d’obtenció de finançament a través de taxes ja existents, com l’Impost de turisme sostenible.
  7. Vetllar pel respecte als principis de coordinació, cooperació i col·laboració entre administracions que tenguin competències sobre les parts terrestre i marina de la Reserva.

Per què es fa una consulta prèvia?

El Consell Insular s’ha marcat la fita que aquesta primera Llei de Reserva de Biosfera surti d’un consens entre administració pública, partits polítics i ciutadania. La preservació de la Reserva no és tan sols una qüestió administrativa, sinó que ens afecta a tots. Per açò s’ha establert un període de consultes i aportacions abans de redactar l’esborrany de la Llei. I fer partícip a tot aquell ciutadà, organisme o empresa que vulgui col·laborar. Les consultes i aportacions es poden fer arribar al Consell via telemàtica, emplenant el formulari que s’ha habilitat a través del web de Menorca Reserva de Biosfera. La data límit per fer arribar les consultes és 7 de gener.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *