L’aplicació del Pla de Cronicitat es tradueix en una baixada del 18 % dels ingressos hospitalaris dels pacients crònics complexos i del 50 % dels pacients crònics avançats

L’aplicació del Pla d’Atenció a la Cronicitat posat en marxa per la Conselleria de Salut i Consum a finals de 2016 obté com a resultat una disminució dels ingressos hospitalaris dels pacients crònics. En concret, ha minvat un 18 % el nombre d’ingressos hospitalaris dels pacients crònics complexos (PCC) i un 50 % el dels pacients crònics avançats (PCA) després de la seva entrada en el programa.

Els resultats, presentats per la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut de las Illes Balears, Juli Fuster, i la subdirectora d’Atenció a la Cronicitat, Angélica Miguélez, han estat elaborats a partir d’una mostra de 6.655 pacients (6.340 PCC i 315 PCA). Del total de PCC, l’edat mitjana va ser de 80,8 anys i el 60,4 % varen ser dones. Del total de PCA, la mitjana d’edat varen ser 86,9 anys i el 72 % eren dones.

Cal recordar que aquest programa ha creat unitats d’hospitalització específiques en els hospitals d’aguts i rutes assistencials diferents per a aquests pacients. Aquests pacients, en cas de descompensació, poden ser derivats des dels centres de salut als hospitals de crònics sense anar als hospitals d’aguts. En aquest sentit, és molt important la coordinació amb el 061.

També ha descendit un 19,7 % el nombre de visites a urgències per part dels pacients crònics complexos (3 dies d’estada mitjana menys) i un 27 % les visites dels pacients crònics avançats (0,6 dies menys de mitjana). Aquestes bones dades quant a la reducció de les visites dels pacients crònics a les urgències dels hospitals d’aguts demostren que els nous circuits funcionen correctament. En aquest sentit, també s’aprecia que el nombre de visites d’infermera en el domicili, per pacient, s’ha incrementat un 41,2 %.

Cap a un canvi de model adreçat a la cronicitat

A hores d’ara a les Illes Balears s’han identificat 13.720 persones com a pacients amb malalties cròniques complexes (un 30 % del total que s’estima que hi ha), identificació que s’ha fet mitjançant el Pla d’Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques 2016-2021..

El Pla ha suposat un canvi en els circuits assistencials, una inversió important en infraestructures i un increment dels recursos humans. En aquest moment, ja s’han format 2.354 professionals dels centres de salut i dels hospitals d’aguts, i s’han incorporat 51 infermeres gestores de casos.

Els hospitals públics de les Balears disposen d’unitats de cronicitat específiques per abordar de manera integral l’atenció dels pacients. A l’Hospital Universitari Son Espases disposen de 24 llits; a l’Hospital Comarcal d’Inca, de 20; a l’Hospital Universitari Son Llàtzer, de 20, i a l’Hospital de Manacor, de 14 llits.

Els professionals de les unitats d’atenció a pacients crònics a l’hospital també poden identificar els pacients crònics gràcies al desenvolupament tecnològic, que ha permès comptar amb una base de dades comuna interoperable entre els hospitals i els centres de salut.

D’altra banda, i atès el canvi de model, ja s’han obert les unitats de mitjana estada per a convalescència, rehabilitació i cures pal·liatives, amb un enfocament funcional i rehabilitador. El Servei de Salut disposa a Mallorca de 98 llits a l’Hospital General, 98 a l’Hospital Joan March, 25 a l’Hospital Verge de la Salut i a Sant Joan de Déu, integrat en la xarxa assistencial pública, disposa de 160 llits.

A Menorca s’ha firmat un conveni per disposar de llits amb el Consell de Menorca, amb l’Ajuntament des Mercadal i amb una clínica privada, i a Eivissa s’ha planificat la unitat d’atenció intermèdia a l’antic Can Misses, i també es disposa de llits a través d’un conveni amb el Consell d’Eivissa.

S’ha obert l’hospital de dia de l’Hospital General i es fa feina en la recuperació de l’antic Son Dureta, per poder oferir un centre d’atenció intermèdia amb 300 llits, un centre de llarga estada amb 240 llits i una residència per a persones grans dependents de 120 places.

Per dur a terme aquesta coordinació s’han incorporat 51 infermeres gestores de casos que planifiquen i garanteixen un bon seguiment del pacient crònic de manera coordinada amb altres recursos de rehabilitació, del centre de dia, de fisioteràpia i d’atenció domiciliària.

Els pacients actius presents en la trobada han explicat la importància de cuidar-se i que ells, com a pacients crònics, comparteixen coneixements i experiències amb altres pacients i cuidadors dins el Programa del Pacient Actiu.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.