Autoritzen l’elaboració del Pla Estratègic de la Ramaderia 2020-2023 Aquest Pla té com a objectiu principal el manteniment de l’activitat ramadera a les Illes Balears amb una especial consideració del seu àmbit pluriinsular

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació l’elaboració del Pla Estratègic per al Manteniment del Sector Ramader i per a la Viabilitat Econòmica i Sostenible de les Explotacions Ramaderes a les Illes Balears 2020-2023. Es tracta d’un pla que té com a objectiu principal el manteniment de l’activitat ramadera amb una especial consideració del seu àmbit pluriinsular.

El Pla ha de tenir en compte factors relacionats amb la competitivitat com la producció ramadera, la indústria agroalimentària, la comercialització i valorització dels productes d’origen animal, la professionalització en termes de formació i transferència tecnològica, la recerca i l’experimentació, l’adaptació i la mitigació dels efectes del canvi climàtic, així com la pluriinsularitat. Ha de comptar també amb una diagnosi de la situació de partida del sector ramader a les Illes Balears i de la seva evolució els darrers anys, juntament amb una anàlisi d’identificació de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Així mateix, ha d’incloure les mesures i accions concretes que s’executaran per aconseguir els objectius estratègics, amb un pressupost i cronograma per aconseguir-les.

La situació actual de la ramaderia a les Balears és preocupant. Els cens de vaques lleteres, ovelles i de truges ha disminuït al voltant d’un 30 % els darrers deu anys, i el nombre d’explotacions ramaderes de pollastres, a causa del tancament el 2015 de l’únic escorxador d’aus de Mallorca, és testimonial. També ha davallat, en conseqüència, el nombre de sacrificis. Els darrers cinc anys ha estat un descens del 13 % quant a bous, un 5 % quant a bens i un 13 % quant a porcs. Des del punt de vista de sobirania alimentària, els nivells actuals de sacrificis no arriben ni al 20 % de consum de carn a les llars de les Balears.

La insularitat i l’absència històrica de polítiques públiques que en compensin els efectes constitueixen la principal raó de la situació actual. Els efectes de la insularitat incideixen molt negativament en la rendibilitat de les explotacions ramaderes, que acaben per desaparèixer per problemes econòmics. A més, la ramaderia està lligada a la terra, ja que sosté més de tres quartes parts de la superfície agrària útil i aprofita els recursos naturals dels conreus de gra i de farratges. Finalment, també està adaptada a factors agroclimàtics de la Mediterrània occidental amb les races autòctones i millorades, i té un paper en la mitigació del canvi climàtic.

El procediment per a l’elaboració del Pla serà la següent: la Conselleria elaborarà la diagnosi, que es traslladarà a les organitzacions agràries professionals i a les cooperatives agroalimentàries per tal de definir millor les línies d’actuació. Seguidament, la Conselleria elaborarà la proposta inicial del Pla, que igualment es traslladarà al sector per fer-hi aportacions i, finalment, la proposta de Pla s’aprovarà al Consell de Govern.

El pressupost per a l’any 2020 de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha incorporat una partida de 300.000 euros per a iniciar l’elaboració d’aquesta Pla.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Mostra de Cuina Menorquina

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *