Afers Socials i Esports incrementa l’import de la prestació bàsica mensual de la Renda Social Garantida per al 2020 situant-la en 459 euros Avui, Dia Mundial de Justícia Social, la Conselleria posa en valor que aquesta prestació ajuda a rompre les desigualtats socials 

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha actualitzat l’import de la prestació bàsica mensual de la Renda Social Garantida per adaptar-lo a l’increment interanual de l’índex de preus de consum a l’Estat Espanyol a dia 30 de novembre de 2019, que va ser del 0,4%.

Aquest increment ve establert a la Llei 19/2019 i ha permès que la prestació s’hagi anat incrementant any rere any d’ençà que es va posar en marxa al 2016.

Després d’aquesta actualització l’import de la prestació bàsica mensual de la renda social garantida de 2020 queda exactament en 459,14€.

La prestació bàsica mensual s’incrementa segons el nombre de membres que conformen el nucli familiar: 596,88 euros per a nuclis de dues persones, 688,71 euros per a tres, 734,62 euros per a quatre, i augmentant així per als membres successius fins a arribar a un màxim de 1.312,50 euros.
Actualment, la mitjana mensual que reben les famílies es situa en els 569 euros.

La Renda Social Garantida és una prestació periòdica dirigida a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de despeses bàsiques de persones o famílies que es troben en situació de pobresa.

L’objectiu de la consellera Fina Santiago quan va impulsar la Renda Social Garantida era rompre les desigualtats socials, ara quasi quatre anys després de la seva entrada en vigor es demostra que ha servit perquè moltes famílies tenguin uns mínims per poder subsistir.

La renda social garantida es posà en marxa el mes d’abril de 2016. Des dels inicis fins a l’actualitat, la població coberta s’ha incrementat progressivament, fet que ha repercutit en un augment també progressiu de la despesa, arribant als 52.093.371,86 euros de despesa real executada des de la seva posada en funcionament.

En total, el darrer mes de gener, la conselleria ha emès 1.946.350,61 euros per a 12.458 beneficiaris de la renda social garantida, dels quals hi ha un total 6.054 beneficiaris del complement de la PNC i 2.271 que són menors d’edat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.