La futura llei d’educació proposada pel govern no està a l’alçada dels reptes de l’emergència ambiental Docents pel Futur presenta al·legacions a l’avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears, per fer-ne un vertader text de resposta als reptes ambientals des de l’àmbit educatiu.

El col·lectiu Docents pel Futur ha presentat al·legacions a l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears, sotmès actualment a exposició pública. El text proposat des del govern no té en compte la situació d’emergència climàtica i ambiental en què ens trobam. En un moment en què només un gran esforç col·lectiu de canvi de model de producció i consum ens pot allunyar d’escenaris de gran patiment humà, l’educació ha de ser part de la resposta. Les al·legacions presentades intenten introduir canvis importants al text per tal de fer-ne una vertadera norma a l’alçada del repte. Proposam, en síntesi:

1. Una llei que posi l’emergència climàtica al centre del currículum i de la pràctica docent. La visió tradicional de “parlar del medi ambient” ha de ser substituïda per una d’”actuar davant l’emergència” i fer-ho des d’una perspectiva ecosocial. Això ha de tenir una traducció en aquest text en aspectes com: introducció de les greus amenaces ambientals en els principis generals i principis pedagògics de l’educació a les Illes Balears, necesitat d’incloure un programa ambiental al projecte educatiu de centre i introducció de la crisi climàtica i ambiental entre els objectius que ha d’incorporar el currículum i entre els criteris sobre materials curriculars.

2. Una llei que incorpori directrius i objectius per a una gestió sostenible dels centres educatius. L’apartat de la llei referida a centres educatius i la seva planificació hauria d’introduir estàndards sobre aspectes com solarització dels centres, eficiència energètica, estalvi d’aigua, mobilitat sostenible i gestió de residus. La llei, o la normativa que la desenvolupi, hauria de concretar objectius quantificables i ambiciosos de centres solaritzats o de centres amb una gestió ecològica efectiva de l’aigua, l’energia o els residus.

3. Una llei que prevegi actuacions de formació del professorat en matèria d’emergència climàtica i crisi ambiental. La pr

esència al sistema educatiu de la crisi climàtica i ambiental no és possible sense una adequada formació del professorat de totes les etapes educatives. Un dels imperatius del moment és un gran esforç de formació dels docents, tant en els fets científics de la crisi ambiental com en les eines pedagògiques per dur-ho a les aules. La llei, o la normativa que la desenvolupi, ha de fixar els objectius i terminis d’un pla ambiciós de formació del professorat en la matèria. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *