Educació ha convocat els ajuts per a alumnat escolaritzat a centres d’educació infantil durant el curs 2019/20

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha fet pública la primera convocatòria d’ajuts destinats a famílies amb infants de 0-3 anys escolaritzats a centres privats de la xarxa complementària a la xarxa d’escoletes pública de les Illes Balears, donant així compliment a un dels compromisos de la present legislatura.

L’import destinat a aquests ajuts és de 385.000€, que es repartiran en diferents modalitats segons el poder adquisitiu de les famílies, tenint la possibilitat d’obtenir ajuts per al pagament del 25%, 50%, 75% i 100% de la quota. La base de càlcul de l’ajut serà primordialment la renta familiar tot i que es tendran en compte altres factors de caràcter social.

L’objectiu dels ajuts és finançar part o la totalitat del cost del servei d’escolarització de l’alumnat que durant el curs 2019-2020 cursi estudis de primer cicle d’educació infantil en centres que per conveni formen part de la xarxa educativa complementària, per tal d’ afavorir i compensar l’escolarització dels infants amb situació socioeconòmica més vulnerable.

Els ajuts van destinats a alumnat escolaritzat en un CEI que formin part de la xarxa educativa complementària i que, per una situació econòmica familiar desfavorable, tenguin dificultats per fer front al pagament del servei durant el curs 2019-20  i alumnes d’incorporació tardanaque hauran estat matriculats en  un mínim de 3 mesos.

Període de presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds, que s’ha de fer en el centre on infant està matriculat es divideix en dos períodes, un d’ordinari per a aquells alumnes que ja estan matriculats i un altre extraordinaris per a alumnes d’incorporació tardana.

Els alumnes que ja estan matriculats als centres han de presentar les sol·licituds del 2 al 10 de març i l’alumnat d’incorporació tardana: de l’1 al 20 d’abril.

Quantia dels ajuts

a) Beneficiaris directes:

  • 100% del cost de la quota (2.500 euros)

b) Per motius socioeconòmics:

  • 100% del cost de la quota 2.500 euros
  • 75% del cost de la quota: 1.875 euros
  • 50% del cost de la quota: 1.250 euros
  • 25% del cost de la quota: 625 euros

c) En el cas dels alumnes d’incorporació tardana, es calcularà la quantia d’ajut a partir del barem i proporcionalment al nombre de mesos escolaritzats.

Pagament dels ajuts

Els ajuts es pagaran en 2 terminis, un corresponent al mesos de setembre fins a febrer i l’altre corresponent a març-juny.

A partir d’ara, està previst que aquests ajuts, tal i com diu la modificació del decret 131/2008 feta al març de 2019 surtin cada any.

Es pot consultar tota la informació relacionada al WEB de la Conselleria.

Una aposta clara per l’educació 0-3

L’educació 0-3 anys constitueix una de les línies importants d’actuació del Govern de les Illes Balears. Per tal de fomentar l’increment de l’oferta d’aquesta etapa educativa s’ha fet una tasca intensa que ha suposat la modificació dels dos decrets que regulen aquesta etapa. Això ha permès que  també puguin rebre ajuts els infants de les famílies més vulnerables socialment encara que estiguin matriculats en un centre privat.

Amb les modificacions normatives els centres privats reconeguts s’han constituït en una xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques per garantir el dret a l’educació dels infants, després de subscriure el conveni corresponent i complint els requisits legals.

Un dels aspectes fonamentals de la modificació  normativa impulsada el 2019 per Educació és que inclou els ajuts individuals de menjador, les beques i les bonificacions de les quotes d’escolarització per a centres privats amb les mateixes condicions que a les escoles infantils públiques. Així aquest curs 2019/20 les escoletes han comptat ja amb ajuts de menjador.

A més, s’han posat en marxa altres iniciatives per donar compliment a les mesures d’equitat proposades per la Comissió de 0-3 anys i que van en la línia de l’impuls de l’educació de primer cicle marcada des d’inici de legislatura. En concret, durant el 2019, s’han destinat 4.500.000 eurosper a diverses actuacions com els ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i per a les ajudes a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment; especialment, de les famílies en risc d’exclusió social corresponents a l’any  2019.

Aquest curs també ha suposat l’increment de la dotació dels Equips d’Atenció Primerenca (EAP) que compten amb 18 docents més. La incorporació d’aquests docents suposa una inversió de un total de 810.000 euros durant tot el curs 2019-2020.

Des d’inici de la passada legislatura s’ha fet una aposta clara per aquesta etapa formativa, en especial, recuperant les ajudes a les escoletes, que abans del 2015 eren de zero euros. Del 2015 a 2019 s’hauran invertit gairebé 10 milions d’euros, entre ajudes per a unitats reconegudes, activitats en les famílies, creació de noves places, increment de dotació dels equips d’atenció primerenca (EAP), ajudes de menjador per a públiques i privades i bonificacions a l’escolarització per risc social.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *