El Govern posa en marxa un pla d’ajuts per a les entitats del voluntariat perquè s’adaptin a la Llei

La Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern, a través de la Direcció General de Participació i Voluntariat, vol facilitar al màxim l’adaptació de qualsevol entitat a la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears. Una normativa que just ara compleix el seu primer any de vigència i que aposta per reconèixer entitats i persones voluntàries, a la vegada que vetlla per garantir la qualitat dels serveis.

Per això des de l’àrea de Voluntariat del Govern, adscrita a la conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, s’ha dissenyat un pla d’acompanyament per als pròxims quatre anys que faciliti l’adaptació a la nova normativa de qualsevol entitat de voluntariat de les Illes Balears, per petita que sigui i independentment dels recursos personals de què disposi.

“Es tracta de reforçar l’acció del voluntariat a les Illes Balears”, ha explicat el secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern, Jesús Jurado, “definir espais de trobada i treballar per la qualitat de l’acció del voluntariat”.

Pla d’ajudes a les entitats de voluntariat

El Pla d’ajudes posa a l’abast de les entitats diferents recursos, com sessions de tutorització a les entitats per ajudar-les a relacionar-se amb l’administració electrònica i resoldre processos administratius com és l’obtenció del certificat, la signatura i el registre electrònic. També inclou formació a les quatre illes sobre aspectes pràctics de la Llei, amb la col·laboració de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB), i assessorament personalitzat. En les sessions formatives s’abordaran aspectes com fer un Pla de Voluntariat i com gestionar un Registre de persones voluntàries. Finalment, la Direcció General de Participació i Voluntariat obri una convocatòria d’ajuts a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per fer front a les despeses d’assegurances de responsabilitat civil i d’assegurances d’accidents que estableix la Llei.

“Tenim gairebé un miler d’entitats de voluntariat a les Illes Balears i els estam oferint un pla d’acompanyament per anar introduint progressivament, en aquests pròxims quatre anys, les millores que introdueix la nostra llei de voluntariat. Una llei molt jove, però que representa una fita important per al voluntariat de la nostra comunitat”, afegeix la directora general de Participació i Voluntariat, Maria Amengual.

La nova línia d’ajuts està dotada amb 29.500 € i s’adreça a les entitats que estiguin legalment constituïdes i instrites en els registres corresponents i que desenvolupin les seves actuacions mitjançant programes de voluntariat en el territori de les Illes Balears. L’objectiu és cobrir el 100% de la despesa feta per l’entitat en concepte d’assegurança de responsabilitat civil, d’assegurança d’accidents o d’ambdues durant l’exercici 2019, amb un màxim de 1.500 € per entitat sol·licitant. Entre els criteris que s’avaluaran entre els beneficiaris hi ha si les entitats promouen la igualtat entre homes i dones; si fomenten l’ocupació de persones en situació o en risc d’exclusió social; l’estabilitat i qualitat de l’ocupació; si disposen de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, així com mesures de protecció del medi ambient.

Aquest programa de suport a les entitats del voluntariat desenvoluparà les primeres accions de tutorització i de formació a totes les illes durant els mesos de març i abril, a municipis com Inca, Maó, Manacor, Eivissa, Sant Francesc Xavier (Formentera) i Palma.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4102192&coduo=2390427&lang=ca

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca