La taxa d’atur de les dones s’ha reduït a les Balears quatre punts percentuals des del 2015 Els principals indicadors de precarietat, molt feminitzats, minven en els darrers anys, si bé encara reflecteixen el major pes que tenen les dones en les tasques domèstiques i de cure

Les dades de la incorporació de les dones al mercat laboral situen les Illes Balears en estàndards europeus. La taxa d’activitat femenina durant el 2019 va ser del 73,3%, per damunt de la mitjana estatal, del 70,1% i de l’europea (UE-28), que va ser del 68,2%. Aquesta és una de les conclusions que s’extreuen de l’estudi ‘Dona i mercat de treball’ de l’Observatori del Treball (OTIB), on també s’inclouen dades com de diferents indicadors de les dones dins el mercat laboral, com la bretxa salarial, la taxa d’atur o la taxa d’ocupació.

Pel que fa a la taxa d’atur, que en el cas de les dones s’ha reduït a les Balears en quatre punts percentuals en els darrers cinc anys, passant del 17,26% el 2015 al 13,4% de mitjana durant el 2019. Si bé la taxa d’atur masculina també s’ha reduït, el fet que ho hagi fet a un major ritme que la femenina (ha passat del 17,34% al 10,3%) indica que encara queda un llarg camí per recórrer pel que fa a la igualtat efectiva en matèria laboral.

En termes de bretxa salarial, la diferència entre el que cobren els homes per damunt del que perceben les dones han passat del 20% el 2015 al 15% el 2017 (darreres dades disponibles). Aquesta reducció, molt més pronunciada que al conjunt de l’Estat espanyol (on ha passat del 29,6% al 28,1%), es veurà probablement més accentuada durant les properes actualitzacions de l’Enquesta d’Estructura Salarial, que ja inclourà l’increment del 17% dels salaris contemplat al darrer conveni de l’hostaleria, un sector feminitzat.

Tant la taxa d’ocupació com les dades d’afiliació mostren un augment de la participació de les dones en el mercat de treball. Entre el 2015 i el 2019, les dones afiliades a la Seguretat Social han augmentat en 33.400, el que representa un increment del 16,5%. De nou, l’increment de l’afiliació és més pronunciat en el cas dels homes, amb un 17,8%. Pel que fa a la taxa d’ocupació femenina, ha crescut des del 2015 un punt percentual, situant-se, el 2019, en el 63,3%. Es tracta d’una dada superior a la mitjana espanyola, del 58,8%, i que s’equipara a l’europea. A més, des del 2015 les dones superen els valors d’afiliació anteriors a la crisi, hi ha un 19,8% més de dones afiliades que el 2007.

L’estudi també detecta com les dones de les Balears presenten taxes d’abandonament escolar prematur inferiors a les dels homes (d’un 20,3% i un 28,1%) i superen clarament els homes amb estudis superiors (entre els 30 i els 34 anys, un 41% de les dones en tenen, mentre que per als homes aquest percentatge baixa fins al 25,1%). No obstant estar més preparades, la seva presència als llocs de comandament i de presa de decisions de l’empresa privada continua essent molt inferior a la dels homes: només un 24% dels membres dels consells de l’Ibex35 són dones.

 

LA TAXA DE PARCIALITAT

Un dels indicadors amb un clar component  de gènere és la taxa de parcialitat, que en el cas de les dones (19,5%) és molt superior a la dels homes (7%). Aquestes dades mostren com són les dones qui assumeix jornades laborals més curtes per continuar assumint les tasques domèstiques i de cures, però, alhora, anuncien una realitat: el fet de cotitzar durant menys tendrà un impacte directe en les seves pensions, on la bretxa amb els homes es notarà de nou.

A més, la taxa de parcialitat sovint amaga contractes a jornada parcial on les hores realment treballades són a jornada completa, fet que situa les dones, com a principals treballadores en aquesta modalitat, en una situació de precarietat. És per això que des de la Inspecció de Treball es programen i es realitzen campanyes específiques de control del tipus de jornada. De fet, entre el 2017 i el 2019 l’actuació inspectora ha permès ampliar la jornada de 1.913 persones treballadores.

Davant aquestes dades, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha reivindicat la necessitat de continuar treballant “en unes polítiques que s’han demostrat eficients” per combatre la desigualtat de gènere en el mercat laboral: “no ens podem conformar amb presentar millor dades que el conjunt de l’Estat”, ha dit, “perquè l’objectiu ha de ser erradicar les bretxes de gènere del mercat de treball i de la societat en general”.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.