La Conselleria de Mobilitat i Habitatge es reuneix amb el sector de la construcció per vetllar per les mesures preventives a les obres La Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l'única que disposa d'unes directrius laborals i sanitàries enfront del manteniment l'activitat de la construcció per part de l'Estat


El conseller de mobilitat i habitatge, Marc Pons, ha mantingut avui una reunió a través de videoconferència amb els representants econòmics, socials i professionals del sector de la construcció i les entitats locals.

Aquesta reunió respon al seguiment que es fa, dia a dia, amb el sector de la construcció. El conseller ha explicat que donada la decisió del Govern de l’Estat de mantenir l’activitat de la construcció, des del Govern de les Illes Balears es vetlla per complir amb les màximes exigències de salut laboral i sanitàries per als treballadors.

El Govern de les Illes Balears, conjuntament amb els agents econòmics, socials, professionals i les entitats locals, aquests darrers dies ha treballat en la redacció d’una ordre que articula les mesures preventives que s’han de seguir en l’activitat de la construcció amb totes les garanties de seguretat laboral i de salut per als treballadors.

La vigilància de les mesures de protecció així com l’obligatorietat de la jornada continuada en el sector a partir d’ara són algunes de les mesures que inclou l’ordre proposada per les conselleries de Mobilitat i Habitatge, Model Econòmic, Turisme i Treball i Salut i Consum i que se signarà ben aviat.

Les Illes Balears, és l’única comunitat autònoma que disposa d’unes directrius per al desenvolupament de l’activitat en aquest sector i que garanteix que aquelles persones que treballen en la construcció ho puguin fer amb les màximes exigències sanitàries i de prevenció enfront del COVID19. Davant aquest escenari, la reunió d’avui matí ha servit per afrontar de manera conjunta la responsabilitat de tots els agents del compliment de les màximes exigències laborals i sanitàries en el desenvolupament de l’activitat.

Durant la reunió, s’ha donat compte de la reunió sectorial mantinguda ahir amb el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos, durant la qual el conseller Marc Pons va traslladar els problemes que es plantegen des del sector pel manteniment de l’activitat.

El conseller ha explicat que va defensar que des de les Illes Balears es considera adient demanar la paralització temporal de l’activitat per garantir un màxim control del contagi del COVID19, però que de moment es manté per part de l’Estat aquesta activitat. En aquest escenari, el conseller ha destacat que a les Illes Balears dita activitat es podrà realitzar sota uns paràmetres de garanties laborals i sanitàries definides conjuntament amb el sector.

“Valoram de manera molt positiva l’actitud constructiva i l’exercici de responsabilitat que fan tots els agents vinculats al sector de la construcció en aquests moments tan difícils”, ha assegurat el conseller.

Les empreses han de complir les directrius que inclou l’ordre i són aplicables tant a tots els seus treballadors i treballadores i de les subcontractes amb les que puguin fer feina. Aquestes mesures les han de seguir també els tècnics que puntualment es desplacen a l’obra (arquitecte director de les obres, aparellador, enginyers…)

Les principals mesures sobre l’organització de l’activitat són:
-S’han d’establir jornades de treball continuades
-Els treballadors han d’estar a una distància de dos metres. Per això s’ha de revisar i reorganitzar la planificació de les feines que es poden dur a terme.
-Han de ser el mínim temps possible al carrer
-Es fixaran torns per a les menjades
-Els treballadors s’han de desplaçar individualment a l’obra
(excepció: proveïdors de mercaderia que poden anar dos dins el camió quan sigui necessari)
-S’ha de dur un registre diari de totes les persones que entrin a l’obra (proveïdors, direcció facultativa de l’obra, propietat, comercials…)
-Es fixaran panells informatius a diversos punts de l’obra amb les recomanacions bàsiques de prevenció de contagi de corona virus
-S’establiran zones de neteja amb aigua, sabó i paper assecant o solució hidroalcohòlica per al rentada de mans
-Increment de la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’oficines i també de les eines de feina.

Mesures preventives que han d’adoptar els treballadors i treballadores:
-A més de complir amb les recomanacions d’higiene sanitària que es recolliran als cartells, han de prendre també mesures preventives individuals:
-Prendre la temperatura diàriament abans d’anar a la feina
-Mantenir la distància de seguretat de 2 metres
-Rentar-se les mans sovint als punts que s’instal·laran
-Contribuir al manteniment net de les instal·lacions i eines
-Emprar guants i no compartir amb els companys equips de protecció o coberts, tassons o begudes.

Què fer en casos de sospita:
En el cas que un treballador convisqui o ho hagi fet amb una persona que s’hagi infectat, si té símptomes o febre, ho ha de comunicar al seu responsable directe, a més de quedar a casa i cridar el 061 i seguir les instruccions de l’autoritat sanitària.
Si és l’empresa la que té coneixement d’una situació així i el treballador es troba a l’obra, serà aïllat i es donarà avís al 061 i no es podrà reprendre l’activitat fins que les autoritats sanitàries i el servei de protecció de l’empresa estableixin les condicions

Aquestes mesures les han de seguir també els tècnics que puntualment es desplacen a l’obra (arquitecte director de les obres, aparellador, enginyers…)

El coordinador de seguretat i salut és l’encarregat de comprovar que es compleixen tots els requisits i, en cas d’incompliment, es reclamarà al contractista la seva rectificació i si es reitera l’incompliment es posaran els fets en coneixement de les autoritats, que podran procedir a la suspensió de l’activitat.

El conseller ha estat acompanyat del director general d’Habitatge del Govern, Eduardo Robsy, el director general d’Arquitectura i Rehabilitació, Bernat Roig, la gerent de l’Ibavi, Cristina Ballester, i del director de l’Institut de Seguretat i Salut laboral IBASSAL, Rubén Castro.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *