Neix la Xarxa d’Espais Naturals de les Illes Balears L’objectiu principal serà coordinar accions comunes

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dissabte, una Instrucció relativa a la gestió i coordinació dels espais naturals protegits de les Illes Balears. El document estableix una sèrie de pautes amb la finalitat d’unificar sinergies entre els espais naturals de l’arxipèlag i constituir, així, una Xarxa d’Espais Naturals de les Illes Balears.

D’aquesta manera, s’estableix que es farà almenys una jornada anual de coordinació a la qual assistiran els tècnics del Servei d’Espais Naturals de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat i els facultatius superiors i tècnics d’espais naturals de l’Institut Balear de Natura (IBANAT).

Les publicacions i els cartells dels espais naturals protegits hauran de tenir una imatge corporativa única, d’acord amb el Manual de senyalització dels espais naturals protegits. Hi haurà, també, unes mateixes pautes per tal d’establir un pla de comunicació comú a tots els espais naturals protegits. S’impulsarà, en aquest sentit, la celebració de dies mundials temàtics (l’aigua, el plàstic, la posidònia, etc.) a tots els espais naturals protegits.

Anualment es farà almenys una jornada de formació en què podran participar tots els treballadors del Servei d’Espais Naturals de la Direcció General i tots els treballadors del Departament d’Espais Naturals de l’IBANAT.

En el cas del Parc Nacional Maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera hi seran d’aplicació aquestes prescripcions, sempre que siguin compatibles amb el que preveu el Pla Director de la Xarxa de Parcs Nacionals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *