Nova llei de residus: aigua de franc als bars i adéu a bastonets i canyetes de plàstic L'avantprojecte de Llei de Residus preveu multes de fins a 2 milions per abandonament d'escombraries.

El Consell de Ministres estudiarà i aprovarà aquest dimarts l’avantprojecte de Llei de Residus i Sòls contaminats per posar en marxa la seva tramitació.

A la nova normativa es preveuen limitacions dels plàstics d’un sol ús, restriccions de plàstic en el mercat i obligacions d’informació al consumidor, entre altres mesures. La llei forma part del pla per impulsar una economia circular baixa en carboni i complir amb els nous objectius del Paquet d’Economia Circular de la Unió Europea i la directiva de plàstics d’un sol ús.

L’esborrany busca establir mesures per protegir el medi ambient, en particular el medi aquàtic, i la salut humana.

Desapareixen objectes com els bastonets o les canyestes de plàstic

A partir d’el 3 de juliol de 2021 desapareixeran els bastonets de cotó (excepte en l’àmbit sanitari), coberts, escuradents, plats, canyetes de plàstic, pals per subjectar globus, agitadors de begudes de plàstic, recipients i gots per a aliments i begudes fets de poliestirè expandit, inclosos els seus tapes i taps.

A més, qualsevol producte fabricat amb plàstic oxodegradable, així com els cosmètics i detergents que continguin microplásticos també quedaran prohibits.

Plàstics d’un sol ús

D’altra banda, es limitaran els gots de begudes, tapes i taps, així com caixes amb o sense tapa per contenir aliments de consum immediat o per emportar. En aquest sentit, es buscaran alternatives reutilitzables o d’un altre material no plàstic amb requisits pel que fa a el disseny. A més, per al 2025 el 77% de ampolles de plàstic s’han de recollir de forma separada, i el 90% en 2029.Malbaratament d’aliments

Per tal de reduir el malbaratament es fomentaran mesures com la donació d’aliments. El text preveu la lluita contra l’obsolescència programada mitjançant promoció del disseny, fabricació i ús de recursos eficients, duradors, reparables, reutilitzables i actualitzables.

Aigua de franc i en gerra

Una altra de les propostes que inclou el text és reduir els envasos d’aigua per fomentar les fonts o que restauració ofereixi als consumidors l’opció d’aigua no envasada «gratuïta». Des 2021, no es podran destruir els productes no peribles com roba, joguines, aparells elèctrics, entre d’altres.
Seguint aquesta línia, si s’implantaran nous fluxos de recollida separada de bioresidus des de 31 de desembre de 2021 o tèxtils, olis usats i residus domèstics perillosos abans de al 31 de desembre de 2024.

Multes fins als 2.000.000

Finalment, el text inclourà en el règim sancionar noves infraccions com l’abandonament d’escombraries, així com l’abocament i la gestió incontrolada de qualsevol tipus de residu com a infracció «molt greu». Quan no hagi suposat aquests riscos per al medi ambient o la salut humana, es considerarà infracció greu.

Les sancions poden arribar als 2.000.000 d’euros si es tracta de residus perillosos. Les multes per infraccions molt greus oscil·len entre els 1.001 euros fins als 50.000 euros. Per la seva banda, les infraccions lleus poden comportar sancions d’entre 1.000 euros fins a 10.000 euros.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *