Sanció de 3 mesos sense ingrés mínim vital si es rebutja una feina El Govern ha diposat un règim d'infraccions i sancions contra possibles fraus en la prestació

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, durant la sessió de control al Congrés dels Diputats.

Al costat del disseny de la nova prestació que va a garantir un ingrés mínim vital a les famílies vulnerables amb efectes des de l’1 de juny, el Govern espanyol ha disposat un règim d’infraccions i sancions que, entre altres aspectes, castigarà els titulars de la prestació que rebutgin una oferta de treball. En aquest cas, l’Estat els retirarà la prestació per un període de tres mesos (sis mesos, si la negativa és reiterada).

El Reial decret estableix un règim d’infraccions lleus, greus o molt greus.

Una infracció lleu serà, per exemple, no presentar la documentació precisa. En aquest cas, la sanció prevista serà d’una simple advertència.

Entre les infraccions greus se situa rebutjar una oferta de treball o un itinerari d’inclusió; o no comunicar qualsevol canvi o situació que pogués donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la prestació en el termini de trenta dies des que aquests es produeixin. Per a les infraccions greus, està prevista la possible pèrdua de la prestació per un període de tres mesos i, si és el cas la devolució de quantitats indegudament cobrades, així com una multa equivalent a tres mensualitats.

Per a les infraccions molt greus (per reiteració o quantia), la pèrdua de prestació i / o la sanció s’eleva a sis mesos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *