L’aigua, els residus, el consum responsable i la biodiversitat son els eixos prioritaris de la convocatòria d’enguany d’ajudes a l’educació ambiental Les entitats sense ànim de lucre interessades disposen d’un mes per presentar les sol·licituds

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dissabte, la convocatòria pública d’enguany per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a activitats d’educació ambiental a les Illes Balears a favor d’entitats sense ànim de lucre. Els interessats disposen d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta resolució en el BOIB.

Enguany, la convocatòria està dotada de 100.000 €, la mateixa quantia que la darrera convocatòria, quan se’n va incrementar el pressupost un 40%.
La subvenció per a cada activitat o projecte pot ser d’un màxim del 75% del pressupost previst per a l’activitat o el projecte subvencionat, però no pot superar la quantia de sis mil euros (6.000,00 €).

Es poden subvencionar les activitats i els projectes d’educació ambiental que s’indiquen a continuació executats dins el termini comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020:

  • Projectes de sensibilització i informació sobre problemes ambientals.
  • Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.
  • Divulgació, mitjançant l’elaboració i la distribució de material, sobre els valors i els problemes del medi ambient.
  • Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució de problemes ambientals.

Els eixos temàtics prioritaris per a aquesta convocatòria són: l’aigua, els residus, el consum responsable i la biodiversitat.

L’any passat, la Direcció General d’Educació Ambiental i Residus va seleccionar 28 projectes, 10 més que en la convocatòria de 2018. La lluita contra el plàstic va ser un dels grans protagonistes de la darrera edició. Fins a cinc dels projectes seleccionats hi estaven relacionats.

mostra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca