Publicat l’informe anual sobre ús públic i mobilitat a les platges de la Reserva de Biosfera de Menorca durant l’any 2019 Es fa públic l'informe sobre l'ús i la mobilitat a les platges de Menorca durant l'any 2019, i es comença la feina dels informadors de la Reserva de Biosfera durant aquest estiu 2020

Cala del Pilar. Foto: Félix de Pablo

El turisme és el principal motor econòmic de Menorca, i comporta una gran afluència de persones a llocs d’especial interès turístic i mediambiental com són les platges. Aquestes, tot i representar únicament un 0,05% del territori, constitueixen un dels ecosistemes naturals més sensibles a la Reserva de Biosfera de Menorca. Per això, anualment es porta a terme un control de l’ús públic durant la temporada estival, al que durant l’any 2019 s’ha afegit un estudi sobre la mobilitat a les platges de sud de Ciutadella, segurament les més freqüentades de l’illa.

Per a això, s’ha dut a terme l’obtenció diària del nombre d’usuaris a les platges i del nombre d’embarcacions, així com la manera en què s’arriba a aquestes platges, mitjançant vehicle, caminant o per mar. Aquests recomptes s’han dut a terme a les 54 platges més importants des de mitjans del mes de juny fins a finals de setembre. Mitjançant aquesta actuació es disposa dels valors del nombre d’usuaris i d’embarcacions cada 15 dies per a cadascuna d’aquestes platges.

Nombre màxim d’usuaris a les platges

El nombre màxim diari d’usuaris a les platges de Menorca durant l’any 2019 ha estat de 27.940 usuaris, encara que si es té en compte únicament el nombre d’usuaris durant el mes d’agost, per poder comparar aquest valor amb les dades obtingudes en anys anteriors, s’obté un valor diari màxim de 27.108 usuaris. Aquesta discrepància és deguda al fet que el 33,33% de les platges controlades no han tingut el seu nombre d’usuaris durant el mes d’agost. Així, platges tan conegudes com Cala Macarella, Cala en Turqueta o Cala Mitjana han tingut el nombre màxim d’usuaris al juliol o setembre.

 S’ha pogut comprovar que, tal com s’ha vist en anys anteriors, la temporada d’ús de les platges s’ha anat allargant molt, i s’ha pogut quantificar una gran quantitat d’usuaris des de la segona quinzena de juny fins a finals de setembre, o fins i tot durant una mica més de temps. Prenent com a referència el màxim obtingut la primera quinzena d’agost, la segona quinzena de juliol ha tingut un 16,3% menys d’usuaris, mentre que la primera setmana de setembre ha tingut un 40,5% menys d’usuaris.

 L’accés a les platges de sud de Ciutadella ha variat segons cada platja, amb algunes com Son Saura on l’accés majoritari és a través de transport privat (68%) i per via marítima (24%), Es Talaier amb un accés majoritari a través del Camí de Cavalls (84%), Cala en Turqueta amb accés majoritari a través de transport privat (47%) i transport marítim (30%), o les platges de Macarella i Macarelleta on l’accés majoritari passa a través del Camí de Cavalls (58%) i a través del transport públic (40%).

Ciutadella, una de les zones amb més visites

Les platges de sud de Ciutadella constitueixen algunes de les zones amb més visites de l’illa, provocant que la pressió humana en aquestes platges sobrepassi la capacitat de càrrega. L’any 2019, aquesta situació no ha estat diferent, i les dades mostren com la densitat d’usuaris a algunes platges se situa per sota dels 10 m²/usuari. Això provoca un impacte ambiental a la zona i provoca una experiència insatisfactòria per a l’usuari. Tal com mostren diversos estudis, al voltant de densitats de 9 m²/usuari, la gent comença a experimentar una sensació de saturació i massificació.

 Per poder disposar de les dades concretes de l’estudi per a cada platja, s’adjunta també, en format fitxa, un apartat individualitzat per a cadascuna de les 54 platges, on s’indiquen les seves característiques, els valors d’ús des de l’any en què es tenen dades, i algunes observacions i incidències observades.

 Control de platges durant l’estiu de 2020

Per a aquest any 2020, tot i que la situació actual farà baixar el nombre d’usuaris i embarcacions a les platges, s’ha considerat important continuar amb l’obtenció de dades d’ús de les platges, el que pot aportar informació molt útil per portar a terme una millor gestió. Així, aquests dies s’han començat els treballs de control de les diferents platges per mitjà de dues informadores de la Reserva de Biosfera que alhora col·laboraran en aportar informació als usuaris.

mostra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca