Ecoembes i el Govern realitzen un estudi per analitzar els residus comercials de les Illes Balears

El Govern ha posat en marxa, amb la col·laboració amb Ecoembes, l’organització ambiental que coordina el reciclatge d’envasos a l’Estat, l’estudi ‘Generació i Composició de Residus Comercials a les Illes Balears’, en col·laboració amb l’Institut Cerdà. L’estudi i les seves conclusions principals es van presentar durant una jornada tècnica, celebrada la  setmana passada, en què hi van participar el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó i el gerent d’Ecoembes a les Illes Balears, Xabier Balagué.

A causa de la importància de l’activitat turística per a les Illes Balears, principal generadora d’aquest tipus de residus, augmentar el coneixement sobre ells era clau per elaborar futures polítiques i estratègies en matèria de gestió de residus. Amb aquest estudi, el Govern i Ecoembes cercaven poder determinar tant la generació com la composició dels residus comercials i aconseguir alhora una radiografia el més exacta possible, amb la finalitat d’ajustar més les seves iniciatives en aquesta àrea.

L’estudi ha extret una conclusió principal: els residus comercials generats a les Illes Balears arriben a les 316.314 tones anuals, o el que és el mateix, el 38,5 % dels residus municipals que es generen. D’aquesta quantitat, la major part dels residus comercials són matèria orgànica (20 %), seguits del paper i cartró (9,6 %), vidre (4,7 %) i envasos (4,2 %).

El director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, ha assegurat que aquest estudi “ens permet tenir més dades i, per tant, incrementar la transparència en la gestió de residus. Conèixer més sobre aquesta gestió ens permet actuar de forma més precisa i diligent i avançar així en el compliment dels objectius que venen marcats a la Llei balear de residus”.

Per la seva banda, el gerent d’Ecomebes a les Illes Balears, Xavier Balagué ha declarat: “aquest estudi realitzat en col·laboració amb el Govern ens permet tenir una radiografia el més detallada possible de la composició dels residus comercials a les Illes Balears i se suma al que vam fer fa una mesos, amb l’objectiu de conèixer la composició dels residus domèstics. Ambdues iniciatives seran de gran ajuda a l’hora de posar en marxa mesures que contribueixin a impulsar el reciclatge global de tots els residus que es generen”.

Metodologia de l’estudi

Durant l’acte s’ha explicat, a més, la metodologia de l’estudi. Per a la seva elaboració, l’Institut Cerdà ha realitzat 650 entrevistes entre diferents tipus d’establiments i diferents municipis de l’illa de Mallorca, de cara a estimar la generació de residus comercials en cadascun d’ells. Amb aquesta informació, s’ha pogut establir una diagnosi completa de la generació de residus comercials en el sector turístic (bars, hotels, restaurants), a més del sector d’alimentació i aquelles activitats com escoles, centres de salut, residències i empreses.

Les conclusions de l’estudi permetran la identificació de l’origen dels residus comercials amb l’objectiu de poder implantar estratègies de recollida selectiva i reciclatge en el sector comercial. Pel que fa a les dades, estan en línia amb l’estudi anterior que es va realitzar conjuntament, amb l’objectiu de conèixer la composició dels residus domèstics de les Illes Balears, i que es va presentar el passat mes de gener. En aquest cas, també s’extreia que la matèria orgànica suposava la majoria de residus domèstics generats, en concret, un 38 % del total.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.