La qualitat de l’aire a les Balears va ser entre excel·lent i bona durant l’any 2019 Segons l’informe anual elaborat per Vicepresidència milloren els valors respecte a l’any anterior però es mantenen els nivells de diòxid de nitrogen a Palma

Tot i la presència d’una àmplia majoria de contaminants —diòxid de sofre (SO2), monòxid de carboni (CO), benzè, benzo(a)pirè, PM2,5 i metalls— la qualitat de l’aire a les Illes Balears ha estat avaluada, durant l’any 2019, entre excel·lent i bona. Únicament en el cas de dos contaminants com són el diòxid de nitrogen (NO2) i l’ozó (O3) s’han obtingut valors entre regulars i dolents a zones molt concretes. És el cas de Palma, on el diòxid de nitrogen ha arribat a una mitjana anual de 32 µg/m3 que, tot i ser inferior als 35 µg/m3 de 2018, assoleix una qualitat de l’aire qualificada de regular i propera al valor límit anual per a la protecció de la salut establert en 40 µg/m3.

Pel que fa a l’ozó, a les Illes Balears és molt habitual que durant els mesos d’estiu se superi el valor objectiu per a la protecció de la salut, fixat en el valor octohorari de 120 µg/m3. S’han assolit màxims octohoraris mesurats de l’ordre de 120-150 µg/m3. A l’any 2019 no s’ha detectat cap superació horària del llindar d’informació (180 µg/m3) ni cap superació del llindar d’alerta a la població (240 µg/m3). En termes globals, durant l’any 2019 s’han mesurat valors lleugerament inferiors a l’any 2018 i a la majoria de les zones s’ha aconseguit una qualitat de l’aire regular, excepte a dues zones de Mallorca que tenen una qualificació de dolenta. Les estacions Hospital Joan March i Maó varen superar el valor octohorari per a la protecció de la salut en el trienni 2017-2019, amb 35 i 31 dies de superació mitjana respectivament, per sobre dels 25 dies permesos.

En el cas de Formentera es va efectuar una campanya de seguiment de la qualitat de l’aire amb una estació mòbil situada entorn de la central tèrmica des Ca Marí amb l’objectiu de vigilar l’emissió dels grups electrògens d’aquesta central durant els mesos d’estiu. Actualment, el servei tècnic de la Conselleria està estudiant els resultats obtinguts en aquesta zona, ja que durant el 2019 els valors contaminants varen ser més elevats que en l’any anterior, sobretot de NO2. En cap cas, però, aquests resultats han estat per damunt dels límits permesos. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de fer un seguiment de la qualitat de l’aire més exhaustiu, s’instal·larà l’estació mòbil a la zona de la central, juntament amb la que Endesa té en aquesta mateixa zona. Aquesta campanya de control de la qualitat de l’aire a través de l’estació mòbil també s’ha dut a terme als municipis de Sant Francesc i Sant Ferran.

A fi de seguir treballant en la millora de la qualitat de l’aire de les Illes, des de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic s’està revisant el pla de millora de qualitat de l’aire a Palma. Alhora, s’estan finalitzant els tràmits del conveni pel Pla de millora de qualitat de l’aire de Maó, que es va aprovar en Consell de Govern el passat 12 de juny i que servirà per establir mesures correctores i, en cas de necessitat, fixar plans adequats per a la millora de la qualitat de l’aire d’aquest municipi.

Cal recordar que la xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire a les Illes Balears disposa de les estacions següents: set estacions pròpies de la Conselleria; onze estacions fixes situades al voltant de les centrals tèrmiques de Mallorca, Menorca i Eivissa, i dues estacions mòbils propietat d’Endesa. A la zona de Maó (ES0409) es va tancar l’estació de Sant Lluís i es va substituir per la nova estació del Port de Maó a fi d’aconseguir unes dades més representatives del Port i la central tèrmica. A més, també es recullen els valors de l’estació fixa situada a l’Hospital Joan March i una estació mòbil de Tirme, que vigila les zones de Son Sardina, Palmanyola i es Garrovers. Les estacions de la fàbrica de ciment de Lloseta i la d’Aena a l’Aeroport de Palma no s’utilitzen per a l’avaluació de la qualitat de l’aire.

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *