L’ITS generarà llocs de feina per a persones en risc d’exclusió social en benefici dels espais litorals de rellevància ambiental El projecte inclou els espais naturals protegits i la Xarxa Natura 2000 i tindrà una durada de 22 mesos i mig

Playa de Formentor a Mallorca

Aquest divendres el Consell de Govern ha aprovat atorgar al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per a la contractació del servei de millora de la qualitat als espais litorals de rellevància ambiental de les Illes Balears amb persones en risc d’exclusió social. El projecte, finançat amb fons de l’impost del turisme sostenible (ITS), es licitarà per una quantia màxima d’1.284.960,71 € (amb l’IVA inclòs) i tindrà una durada de 22 mesos i mig a partir de l’adjudicació.

L’objectiu del projecte és intervenir en els espais litorals de rellevància ambiental i contribuir a la millora de la seva qualitat a través d’actuacions que vetlin per la seva neteja, conservació i manteniment.

L’àmbit territorial de les actuacions seran les zones litorals situades dins els espais de rellevància ambiental de la comunitat, com ara els espais naturals protegits o la Xarxa Natura 2000. En concret, es preveuen les actuacions següents:

— Recollida de residus a les cales, platges i zones d’influència o a altres àrees situades dins espais naturals de rellevància ambiental.

— Separació i classificació dels residus recollits i transport als punts autoritzats per reciclar-los o tractar-los.

— Altres tasques de conservació i manteniment (retirada d’espècies invasores, notificació d’incidències i vigilància ambiental).

— Obtenció de dades, tramesa d’informació, processament i tractament dels resultats, elaboració d’informes.

— Informació sobre la campanya als usuaris que es trobin durant les tasques de manteniment i neteja.

— Col·laboració amb entitats públiques (ajuntaments, consells insulars) i privades (associacions, voluntariat, particulars) en feines de millora de la qualitat ambiental de les zones incloses en el projecte.

— Difusió dels resultats obtinguts i visibilitat del projecte.

El Servei de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori serà l’encarregat de programar i coordinar les tasques que s’han d’executar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca