La Policia Local de Ciutadella denuncia dos locals des Pla de Sant Joan, un per ser reincident en l’incompliment dels horaris Un d'ells es trobava obert a les 7 del matí ja que tanca les portes i sols deixa entrar i sortir els clients quan no hi ha la policia a la zona

S’han denunciat dos locals de la zona des Pla de Sant Joan per no complir amb l’horari de tancament dels locals d’oci. Un d’ells es trobava obert a les 7 del matí ja que tanca les portes i sols deixa entrar i sortir els clients quan no hi ha la policia a la zona, però amb una vigilància a distancia s’ha pogut comprovar com sortia i entrava gents de públic i també s’ha sancionat. Aquest local és reincident i te diverses infraccions ja denunciades.

Recordar que l’incompliment del Decret llei 11/2020 de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, per part dels locals d’oci pot significar sancions que son considerades greus o molt greus i els correspon una sanció de multa entre 3.001 i 60.000 euros. Inclòs per la reiteració o per la gravetat es pot arribar a sol·licitar el tancament del local o l’establiment on s’hagi produït la infracció, o la prohibició de realitzar-hi l’activitat durant el termini màxim de tres anys. El local o l’establiment ha de romandre tancat durant tot el termini que es fixi en la resolució, amb independència dels canvis de titular que es puguin produir.

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca