Surt a exposició pública el PORN del Parc Natural de Mondragó L’esborrany elaborat per la Conselleria de Medi Ambient i Territori incorpora mesures per a reduir la pressió humana sobre aquest espai natural protegit

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dijous, l’anunci d’inici del procediment d’informació pública de l’avantprojecte de Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural de Mondragó. Els interessats disposen d’un mes, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci, per a presentar-hi al·legacions.

Els objectius específics d’aquest PORN són els següents:

– Establir el règim de protecció de Mondragó.

– Protegir, consolidar, fomentar i millorar els valors naturals, paisatgístics i culturals de Mondragó.

– Garantir la conservació dels hàbitats i espècies d’interès comunitari de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA), dins el parc natural de Mondragó.

– Afavorir el manteniment i l’explotació sostenible de les finques rústiques com a instrument de protecció activa dels valors de l’espai protegit.

– Millorar la sostenibilitat ambiental de l’activitat recreativa i turística existent i promoure un turisme responsable vinculat als valors naturals de l’espai, sempre condicionat als objectius generals de conservació.

– Regular l’accessibilitat i mobilitat en l’espai protegit i establir les mesures de gestió i ordenació dels fluxos de visitants per minimitzar els impactes ambientals negatius de la circulació de vehicles i de la massificació d’usuaris a la zona costanera.

– Fomentar les activitats d’ús públic i educació ambiental que contribueixin a un millor coneixement, difusió i valoració de l’espai protegit i dels seus valors naturals, paisatgístics i culturals, de manera compatible amb els objectius de conservació.

L’avantprojecte de PORN contempla l’eliminació del quiosc-bar situat a sa Font de n’Alís, quan finalitzi la concessió atorgada per la Demarcació de Costes del Ministeri de Transició Ecològica. En canvi, proposa la construcció d’un de nou, amb una superfície màxima de 20 m2, fora del Domini Públic Marítimo-Terrestre sempre que es desmantelli l’actual i es restauri el sistema dunar afectat. Es permetria, en canvi, el manteniment del xibiu de s’Amarador perquè està situat en un entorn que no afecta al sistema dunar i per ser una infraestructura desmuntable, tal com estableix la Llei de Costes.

Pel que fa a les instal·lacions de temporada, l’esborrany preveu que es redueixin aproximadament un 50% respecte al seu nombre actual. Així, s’eliminen a Sa Font de n’Alis per facilitar la recuperació del sistema dunar en regressió a la platja del Parc Natural més castigada per la pressió humana. Es mantenen parcialment, en canvi, a s’Amarador, on es preveu un màxim de 16 para-sols i 32 gandules.

L’esborrany regula, per primera vegada, el desembarcament de golondrines i els redueix fins a tres setmanals, entre dilluns i divendres, amb un màxim de 60 passatgers cadascun, i sempre que la situació sanitària ho permeti. Aquestes embarcacions hauran d’oferir, a més, un servei de divulgació dels valors ambientals del Parc Natural tal com ja fan les embarcacions privades que ofereixen excursions al Parc Nacional de Cabrera.

Els accessos principals a les cales sa Font de n’Alís i s’amarador quedarien integrats dins l’àmbit del Parc Natural. D’aquesta manera, la Conselleria de Medi Ambient i Territori considera que es podrà abordar el problema de l’estacionament indegut en aquests camins. Pel que fa a l’accés en transport col·lectiu (públic i privat) s’estableix un màxim de 5 autobusos diaris amb un màxim de 275 passatgers sense perjudici del que pugui establir posteriorment el Pla Sectorial d’ús públic.

Finalment, pel que fa a mesures correctores de la pressió humana, es proposa la prohibició de noves places d’allotjament turístic així com les dotacions de noves infraestructures turístiques o ampliació de les existents.

D’aquesta manera, es pretén reduir la pressió humana sobre el Parc Natural per tal de minimitzar-ne la degradació natural. En tot cas, es preveu una monitorització del nombre de visitants que es tindrà en compte a l’hora de decidir si el futur Pla Rector d’Usos i Gestió (PRUG) ha d’incorporar mesures més restrictives.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.