El Consell d’Administració de Ports IB adjudica a Marina Seca l’explotació de l’escar del port de Ciutadella amb un cànon de 101.000 euros anuals

El Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears (Ports IB) ha aprovat avui l’adjudicació de la concessió administrativa per a l’ocupació i explotació del moll varador del port de Ciutadella a l’empresa Marina Seca Port de Ciutadella, SLU, per un termini de vint anys i un cànon anual de 101.000 euros.

La de Marina Seca Port de Ciutadella, SLU, és l’oferta que ha tingut la puntuació més alta de les tres que foren admeses al concurs, d’acord amb el plec de bases aprovat pel Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears el 23 d’octubre de 2018.

El Consell d’Administració ha aprovat la proposta elevada per la Mesa de Valoració i que era la d’atorgar la concessió a Marina Seca, que ha obtingut la major puntuació en cada un dels aspectes valorats i en la suma total.

La puntuació global de Marina Seca Port de Ciutadella, SL, és de 84,76 punts. Li segueix l’oferta presentada per Astilleros Llompart Varador Port de Ciutadella, SL, amb 67,22 punts, i, en tercer lloc, se situa l’oferta de l’UTE Varadero Port de Ciutadella, amb 53, 47 punts.

Punts destacats de l’oferta guanyadora

Les propostes més destacades de l’oferta guanyadora són el major cànon que pagarà Marina Seca Port de Ciutadella a l’Administració per explotar l’escar —molt superior a l’ofert per les altres dues opcions—, la reducció de tarifes pels serveis als seus usuaris així com la instal·lació d’elements com el carro d’avarada i la grua, d’una capacitat molt superior a l’actual. La inversió en l’adequació i millora de les instal·lacions del varador serà de 485.203 euros.

El cànon ofert per Marina Seca Port de Ciutadella és de 101.000 euros anuals i li ha suposat una puntuació de 20 punts. Les ofertes qualificades en segon lloc presentaren cànons de 36.500 i 38.900 euros anuals.

Més serveis i embelliment de la zona amb un mirador d’ús públic

El projecte de l’oferta guanyadora inclou la construcció d’un nou edifici de 98 metres quadrats per albergar les oficines i els serveis d’atenció al usuari, basat en els principis d’eficiència energètica, ús d’energies renovables, accessibilitat i espais permeables. Així, es crearà una zona enjardinada en la part superior i un mirador d’ús públic, amb la reparació del tancament de la zona de concessió. Aquestes millores suposaran un embelliment de la zona.

Inclou també la millora de la xarxa de drenatge amb la substitució dels dipòsits actuals de decantació i separació que connectarà amb la xarxa de residuals del port i evitarà els abocaments a la dàrsena del port. També es faran millores en el sistema de recollida de residus i les instal·lacions de recollida de sentines.

A la zona de varada s’instal·larà un carro d’avarada de fins a 250 tones amb cabrestant de 30 tones, així com una grua per a embarcacions de 25 tones  i un carro hidràulic de 26 tones, que millorarà les instal·lacions actuals. Aquests elements (per a la hissada i avarada de les embarcacions) seran de major capacitat que els existents actualment. En el cas de la grua de ploma, es duplica la capacitat de les instal·lacions actuals i en el cas del carro, s’incrementa en 50 tones la capacitat de càrrega. Aquestes millores permetran donar servei a més embarcacions.

A la coberta del motor del carro d’avarada es col·locaran plaques fotovoltaiques que cobriran un 70% de la demanda de les edificacions i es substituiran les lluminàries per altres d’alta eficiència i baix consum. També s’oferirà connexió wifi als usuaris de l’escar.

Les tarifes dels serveis obligatòries en règim d’exclusivitat seran de mitjana lleugerament més baixes que les que estan en vigor actualment i s’implantaran descomptes en les tarifes per a les embarcacions de pesca o les embarcacions professionals.

L’horari d’apertura de les instal·lacions serà en temporada alta de 76 hores setmanals, 36 per damunt de les 40 exigides en el plec, i en temporada baixa serà de 48 hores setmanals, 13 per damunt de les 35 exigides en el plec.

Serveis que es prestaran

Els serveis que es prestaran mitjançant aquesta concessió es poden dividir en tres grups:

Serveis bàsics, obligatoris en règim d’exclusivitat:

 • Hissada i avarada d’embarcacions
 • Estada d’embarcacions en explanada i en flotació en espera de reparació.
 • Recollida selectiva de fems i residus.
 • Subministrament d’aigua i electricitat.
 • Serveis bàsics, obligatoris per al concessionari però que també pot realitzar qualsevol altra empresa autoritzada:
  • Manteniment i reparació d’embarcacions.
  • Fusteria de ribera

 

 • Serveis complementaris:
  • Neteja de vaixells.
  • Serveis de pintura.
  • Serveis de reparació de buc.
  • Serveis de reparació de motors.
  • Dipòsit d’hivernada per a embarcacions en local o solar propietat de l’adjudicatari de la concessió.
  • Gestió de tràmits administratius.
  • Inspeccions tècniques d’embarcacions.
  • Guarda i custòdia d’embarcacions.

La limitació dels serveis prestats en exclusivitat permetrà que altres empreses autoritzades del sector puguin realitzar feines a l’escar, amb unes instal·lacions a l’abast de tots els mestres d’aixa, artesans o empreses de reparació d’embarcacions autoritzades.

 

Bé de Menorca, ara i sempre producte local

Pomada Xoriguer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *