Els centres conviuen amb la pandèmia sense ser focus de contagi ni de transmissió del virus Els consellers d’Educació i Salut valoren l’inici del curs un mes després del començament de les classes

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, acompanyat de la consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez, ha valorat avui dematí la situació als centres educatius de Balears un mes després de l’inici de curs. A la roda de premsa han assistit el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font.

Tot i les condicions que marca el fet de conviure amb la pandèmia COVID-19, es pot considerar que el curs 2020/21 s’ha pogut iniciar amb normalitat. Ja que a hores d’ara els centres educatius no són focus de contagi ni de transmissió del virus i en un mes de classes la incidència diària s’ha reduït la meitat. A més, els estudis de contactes estrets donen negatiu en gairebé el 80%, el que indica que els contagis es produeixen sobre tot a fora dels centres educatius.

Els protocols que apliquen els centres estan funcionant i per tant s’han de mantenir per garantir la seguretat de professorat i alumnat. Així ho han afirmat els dos consellers que han destacat l’intens treball dels equips directius i de professorat durant els darrers mesos i el treball coordinat entre Salut i Educació, amb participació de la comunitat educativa. Aquesta feina col·lectiva va propiciar l’elaboració dels protocols el mes de juny per a que durant el mes de juliol els centres fessin els seus plans de contingència. Els centres apliquen els protocols correctament, s’han adaptat bé, i hi ha bona coordinació amb Salut, EduCOVID dona resposta ràpida als centres (cites en 24 h i resultats PCR als contactes usualment en 48h). També s’ha de destacar la sensibilització de l’alumnat i la contribució i participació de les famílies en aplicar les mesures de seguretat establertes.

Dades acumulades fins dia 9 d’octubre: 545 alumnes han donat positiu (0,3% del total), 59 professors (0,3%), i fins ara hi ha hagut un total de 142 grups en quarantena  (1,7%), dels quals la darrera setmana n’hi ha 27 d’actius. De moment no s’ha hagut de tancar cap centre educatiu.

Les substitucions fan incrementar la contractació de docents

A més dels 560 professors nous per a tot el curs escolar (397 a la pública i 163 a la concertada), en el que duim de curs escolar s’han contractat 53 docents per a substitucions exprés i 63 per altres substitucions. Així, actualment, hi ha 676 nous docents contractats a Balears. Aquesta iniciativa ha permès que a hores d’ara pràcticament totes les places docents de Balears estiguin cobertes.

A més dels 560 nous docents COVID s’han incorporat 16 docents més per a FP, de manera que en total s’han distribuït a Balears 576 nous docents amb motiu de la pandèmia.

 

DISTRIBUCIÓ PROFESSORAT COVID CENTRES PÚBLICS PER ILLES I NIVELLS
Illes CEIPIESCIFPCEPATOTAL
Mallorca233,57023,56,5333,5*
Menorca13,55,5  19
Eivissa41,55,54 51
Formentera12  3
TOTAL BALEARS289,58327,56,5406,5

*A CEIP/CP/EI/CEIPEEM/CEIPIESO amb la quota covid els centres han demanat 25,5 mestres d’Infantil, 41 especialistes de suport (PT, AL i OR) i 223 mestres de primària i especialistes (EP, ANG, MÚS i EF).

 

DISTRIBUCIÓ DE PROFESSORS COVID CENTRES CONCERTATS
ILLAEI/EPESO 
MALLORCA138,5016,00154
EIVISSA10,603,3313,93
MENORCA1,25 1,25
TOTAL150,3519,33169,68

 

A més, s’ha implantat un sistema de substitució exprés, pel qual 53 docents estan substituint baixes COVID-19. Es tracta de baixes de curta durada, d’entre 4 i 10 dies, exclusivament amb motiu de la pandèmia. Del total de professorat exprés, 35 s’ha destinat a Mallorca, 4 a Menorca i 14 a Eivissa/Formentera. Es prioritzen els centres d’una línia i aquells que tenen un percentatge alt de professorat exercint de tutor.

L’organització dels centres en l’escenari B ha suposat la creació de 2.147  grups nous a les Illes Balears, dels quals 1.647 a centres públics i 502 a concertats. Aquests grups són la conseqüència d’haver de reduir les ràtios per tal de garantir les condicions adequades de distància que marquen els protocols. Actualment les Balears superen els 8 mil grups en total.

 

GRUPS CREATS A CENTRES PER ILLES, NIVELLS I TITULARITAT
Illes EIEPESOTOTAL 
 PúblicsCCPúblicsCCPúblicsCCPúblicsCCTotal Balears
Mallorca27499677283291661.2424481.690
Menorca168682123510734141
Eivissa5131831349428320303
Formentera3 10 2 15 15
TOTAL BALEARS344110938317365751.6475022.149

 

La creació d’aquests grups ha provocat una baixada important de ràtios, condició indispensable per complir els protocols sanitaris. Així als centres públics de Balears les ràtios mitjanes es situen en 15 alumnes a totes les Illes.

 

RÀTIOS CENTRES PÚBLICS  I CONCERTATS PER ILLES I NIVELLS
Illes EIEPESO      MITJANA
 PúblicsCCPúblicsCCPúblicsCCPúblicsCCTotal Balears
Mallorca14,518,615,417,914,617,914,918,115,8
Menorca14,518,715,218,416,718,315,518,516,1
Eivissa15,517,614,416,917,216,815,417,115,6
Formentera14,1 14,8 16,1 15,0 15,0
TOTAL BALEARS14,718,615,217,915,117,915,118,115,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un trimestre per millorar la semipresencialitat i l’atenció a la diversitat

Una vegada arrencat el curs escolar, amb els protocols sanitaris en funcionament, des de la Conselleria d’Educació i Universitat s’està fent un seguiment dels aspectes pedagògics més afectats per la convivència amb la COVID-19, com són l’ensenyament semipresencial, especialment a segon d’ESO i segon de batxillerat, i el seguiment dels suports educatius per a  l’atenció a la diversitat.

Cal recordar que en l’escenari B preveu presencialitat als nivells d’infantil, primària i 1r d’ESO i l’ensenyament semipresencial a la resta. Així i tot, en el cas de Secundària, es recomanava que es fes presencial segon d’ESO en la mesura que fos possible. Així, a l’inici de curs hi havia 68 centres que ho fan així, dels quals 40 són públics i 28 concertats. La resta de centres, 75, fan segon d’ESO semipresencial, dels quals 32 són públics i 43 concertats.

Les primeres valoracions que s’han pogut fer del funcionament de la modalitat semipresencial, que s’aplica per primera vegada en l’educació seccundària i el batxillerat,  mostren una important diversitat en els procediments aplicats a cada centre. Per aquest motiu, actualment s’està treballant en l’elaboració de pautes i orientacions perquè els centres educatius puguin millorar l’atenció a l’alumnat en aquesta modalitat d’ensenyament.

En el referit al seguiment dels suports educatius per a l’atenció a la diversitat, des de la Inspecció Educativa s’està fent un seguiment dels centres amb aquests especialistes i les funcions assignades pels centres a aquests professionals.

Formació específica per a més de 7 mil docents en entorns virtuals d’aprenentatge

La importancia de garantir que tot el professorat de les Illes compti amb la formació básica necessària per a gestionar entorns digitals es va fer palesa durant el confinament. Per això, el Pla de digitalització de la Conselleria ja va iniciar diferents formacions i línies de suport de manera urgent durant el darrer trimestre del curs passat i es varen preveure formacions a mig i llarg termini amb l’objectiu de formar el màxim de professorat possible per afrontar amb millors condicions situacions de confinament o quarentena.

Durant el mes de setembre un total de 4.897 docents de 238 centres educatius de les Illes Balears han participat a una formació de nivell bàsic. Distribuïts en grups de 30 i amb 163 aules virtuals actives al mateix temps, la formació té per finalitat que dins un entorn Gsuite, mitjançant Classroom, que els professors participin d’una formació pràctica que els permeti conèixer les eines bàsiques per gestionar un entorn virtual d’aprenentatge amb feedback directe amb el seu centre. La formació finalitza amb una pràctica que consisteix en la creació d’una classe virtual amb  alumnes. S’ha fet en línia i l’han impartida 74 formadors).
Ja està previst una segona convocatòria d’aquest mateix curs que va començar el passat 13 d’octubre amb més de 2 mil docents inscrits.

INFORMACIÓ EDUCOVID

Des del mes de juny les conselleries de Salut i Educació han treballat de manera conjunta en la elaboració dels diferents protocols que varen constituir els annexes de la resolució del 6 de juliol i 3 de setembre. Per primera vegada a Balears la Resolució amb les instruccions d’inici de curs ha estat signada conjuntament pels dos departaments.

La coordinació de les actuacions davant la sospita de casos confirmats i estudi de contactes als centres educatius està a càrrec d’EDUCOVID, un departament de la Central de Coordinació Covid-19 dedicat en exclusiva a aquesta matèria. A més, Balears ha estat pionera a tota Espanya en posar en marxa KIDS COVID, un centre ubicat al Palau de Congressos de Palma dedicat a atendre patologies respiratòries per infants en edat escolar.

Des de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, conjuntament amb la de Salut Pública i la  d’Atenció Primària,  s’han convocat durant el mes de setembre amb tots els centres educatius de les Illes i de totes les etapes educatives per part del Servei d’Atenció a la Diversitat i de L’Institut de Primera Infància (IEPI) i  el centre coordinador EDUCOVID,  més de 20 reunions per videoconferència per a treballar aspectes organitzatius dels centres vers les mesures de seguretat i salut que s’han d’aplicar als centres , així com també s’ha treballat diferents aspectes relacionats amb els alumnes vulnerables o els alumnes que conviuen amb persones vulnerables  a la Covid i la coordinació amb els serveis de salut.

Aquesta coordinació s’ha aplicat també a l’educació 0-3 amb l’Institut de Primera Infància (IEPI).  A més també s’han fer formacions sobre salut, covid i escola : Són sessions de 90 minuts amb la participació de personal EDUCOVID amb les escoletes per atendre totes les qüestions de les coordinadores dels centres 0-3.

Cal afegir que en el cas de les escoletes, s’han programat 24 sessions dels grups de treball “Salut i Escoleta” per tractar temes de caire, organitzatiu, sanitari i emocional dels infants i les seves famílies.

De forma complementària des del passat dia 1 de setembre va començar una formació en COVID-19 i altres malalties cròniques de la que han participat uns 500 coordinadors COVID de centres educatius de les Illes Balears.

Es tracta d’una formació dins el programa Alerta Escolar que desenvolupen  conjuntament les Conselleries d’Educació, Universitat i Recerca i, Salut i Consum. Per aquest curs s’ha inclòs un mòdul específic de formació en COVID 19 amb la finalitat que el professorat  pugui conèixer com actuar i reconèixer símptomes produïts per la COVID-19. Així com saber actuar davant situacions d’agitació, depressió o altres problemes psicològics accentuats per la pandèmia

Els 500 inscrits participen d’aquesta formació via telemàtica i reben formació sobre COVID-19 i altres  malalties cròniques. El Programa Alerta Escolar vol sensibilitzar als professionals de l’àmbit educatiu front a infants i joves amb malalties cròniques,  garantir la formació bàsica en l’adopció de mesures necessàries en l’acompanyament de les famílies i alumnes que pateixen aquestes malalties i, millorar les habilitats dels professionals de l’àmbit educatiu en prevenció de la salut.

La majoria dels inscrits són els coordinadors COVID dels centres educatius. Degut a l’interès i la demanda d’aquesta formació, s’ha posat de lliure accés a la pàgina web de la Conselleria i al llarg del curs es tornarà a convocar amb l’objectiu d’arribar a tot el col•lectiu interessat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *