Més de 14.400 dones han participat enguany en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a les illes balears La participació elevada, del 80 %, mostra que les dones han confiat en les mesures de seguretat per evitar contagis de SARS-CoV-2

Més de 14.400 dones de les Illes Balears han participat enguany en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama, el qual va reprendre la seva activitat el mes de juny després d’haver quedat suspès temporalment a causa de l’estat d’alarma. Des del mes de gener fins al de setembre, el Programa ha assolit una participació del 80 % gràcies a la confiança que les dones han depositat en les mesures de seguretat que s’han adoptat per evitar els contagis de SARS-CoV-2, tal com expliquen les responsables del programa amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que es commemora dilluns.

Així, fins al mes de setembre, s’han citat 17.998 dones de les Balears per fer-se una mamografia, 14.406 de les quals han estat finalment ateses, cosa que representa una participació del 80,04 %. D’aquestes, 712 dones (el 4,94 % de les explorades) han estat derivades als serveis pertinents per fer-los estudis complementaris a fi d’arribar a un diagnòstic que confirmi o descarti el càncer.

Per illes, a Mallorca s’han citat 12.668 persones, 10.097 de les quals han acudit a la cita (79,70 %). Han estat positives les proves de 542 dones, que han estat derivades per a estudis addicionals (5,37 %).

A Menorca, les dones citades han estat 2.155 i s’han fet 1.818 mamografies (84,6 % de participació). D’aquestes, 56 han estat positives (3,08 %).

A Eivissa i Formentera, s’han citat 3.026 i 149 dones, de les quals han acudit a la cita 2.350 i 141 (77,66 %-94,63 %), respectivament. 114 proves han resultat positives (4,85 % del total de les fetes).

Impacte de la pandèmia

La pandèmia causada per la COVID-19 ha tengut un impacte elevat en el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama.

Durant l’estat d’alarma es varen interrompre les invitacions per fer les mamografies de cribratge de càncer de mama a causa del caràcter no urgent del cribratge i amb l’objectiu de disminuir la transmissió a la població participant. No obstant això, totes les unitats de diagnòstic varen mantenir l’activitat per fer estudis addicionals pendents i els seguiment urgents.

El 19 de juny es varen reprendre les mamografies de cribratge del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama mantenint les mesures de seguretat establertes: les citacions es fan de manera telefònica; per evitar aglomeracions en les sales d’espera s’han espaiat les cites i es demana puntualitat; es fa un qüestionari de salut, i es recorden les 3M: mascareta, distància interpersonal i higiene de mans.

Actualment, a més, per recuperar l’activitat, es donen cites també els dissabtes i diumenges.

Recursos del Programa

El Programa està dirigit per una oficina tècnica que pertany a la Direcció General de Salut Pública i Participació, formada per una metgessa coordinadora; 3 infermeres que planifiquen les lectures de mamografies, gestionen els resultats i fan la derivació d’usuàries amb mamografies positives, i 7 auxiliars administratius que planifiquen i gestionen les cites, coordinant-se amb el Servei de Salut de les Illes Balears.

D’altra banda, el Servei de Salut disposa de 7 unitats d’exploració amb 8 mamògrafs: Hospital Universitari Son Espases, Hospital Universitari Son Llàtzer (2), Hospital Comarcal d’Inca, Hospital de Manacor, Hospital Mateu Orfila, Hospital Can Misses i Hospital de Formentera. En aquestes unitats fan feina per al Programa 38 tècnics especialistes en radiologia. Per fer la doble lectura independent de cada mamografia hi participen 22 radiòlegs.

Així mateix, hi ha unitats de diagnòstic a 6 hospitals coordinades amb l’oficina tècnica. Hi participen serveis de radiologia, ginecologia, cirurgia i d’anatomia patològica.

Recomanacions per a la prevenció primària i secundària de el càncer de mama

Cal remarcar la importància de mantenir estils de vida saludables que disminueixin el risc de patir càncer de mama:

1. No fumar i, si es fuma, demanar assessorament per deixar-ho.

2. Moderar o eliminar el consum d’alcohol.

3. Gaudir de la dieta mediterrània.

4. Practicar exercici físic adaptat a la capacitat individual de manera regular.

5. Evitar l’excés de pes.

6. Conèixer el cos. Consultar si es detecta alguna anomalia (bony, secreció o canvis en la pell de la mama).

7. Consultar si es tenen antecedents familiars.

8. Si es cria, és millor fer-ho amb lactància materna.

9. No consumir tractaments hormonals sense indicació mèdica.

10. Si es tenen entre 50 i 69 anys, participar en el programa de cribratge. Si no s’ha rebut la invitació es poden posar en contacte en el telèfon 900 102 560 o contactar a través de la web http://cancerdemama.caib.es.

 

El tumor maligne més freqüent en les dones i factors de risc

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent en les dones, tant a escala mundial com europea i en els països occidentals. A Espanya s’ha estimat que l’any 2020 s’hauran diagnosticat 32.953 casos nous de càncer de mama femenina.

Continua sent el tumor que més mortalitat provoca en les dones. No obstant això, continua la tendència descendent des de 1992. El risc de presentar un càncer de mama abans dels 75 anys és del 8 % en les dones europees (1 de cada 12 dones).

Hi ha nombrosos factors que influeixen en el risc de patir càncer de mama.

Com a factors de risc no modificables destaquen l’edat, factors hormonals endògens (exposició perllongada a altes concentracions d’estrògens, per inici d’hora de menarquia o retard de la menopausa), així com els antecedents familiars.

Dins dels factors de risc modificables, el tractament hormonal substitutiu comporta un increment de risc del 20 % respecte de les dones que no varen rebre aquest tipus de tractament. En el cas del tractament amb anticonceptius orals depèn de les combinacions hormonals utilitzades.

El consum d’alcohol ha demostrat ser un altre factor de risc per a aquest càncer, que augmenta el risc en un 30 % en les dones que beuen.

Els estudis suggereixen un augment moderat del risc de patir càncer de mama en dones que fumen.

El part és un factor protector i redueix un 10 % el risc enfront de les dones que no han parit, de la mateixa manera que la lactància materna, que redueix el risc un 2 % per cada 5 mesos de lactància.

L’activitat física s’ha relacionat com a factor protector per al càncer de mama en les dones postmenopàusiques.

La presència d’una proporció major de greix corporal incrementa el risc de càncer de mama en dones postmenopàusiques fins a un 10 % respecte de les dones no obeses.

L’exposició a radiacions ionitzants en processos diagnòstics o terapèutics mèdics també incrementa el risc de càncer de mama.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.