El canon de residus s’implantarà a partir de juliol de 2021 amb un caràcter finalista i insularitzat Les tarifes s'incrementaran de manera progressiva i partiran d'un punt de partida pràcticament simbòlic per mor de la situació provocada per la COVID-19

El director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, ha anunciat, aquest dilluns, la implantació, a partir de dia 1 de juliol de 2021, del canon per gravar la deposició en abocador i el tractament mitjançant incineració del rebuig dels residus domèstics o municipals de qualsevol procedència.

D’aquesta manera, la conselleria de Medi Ambient i Territori continua desplegant la Llei de Residus aprovada pel Parlament el gener de 2019. La norma preveu, en la disposició addicional sisena, que «en cas que l’any 2020 no es compleixin els objectius marcats per la normativa vigent, com ara arribar al 50% de reciclatge dels residus municipals, el Govern de les Illes Balears ha d’impulsar l’establiment d’un cànon».

Sansó ha destacat que “el canon serà finalista, només tindrà com a objecte finançar projectes que contribueixin a millorar la gestió dels residus, com ara l’adquisició de contenidors intel·ligents per a la recollida orgànica o noves plantes de compostatge descentralitzades, per posar dos exemples». En aquest sentit, ha subratllat que la mesura està en concordança amb les directrius de la Unió Europea en matèria de compliment dels objectius i de fiscalitat verda.

El director general ha destacat, també, que «el canon preveu un repartiment insularitzat, és a dir, el que es recapti a una illa es reinvertirà en aquella mateixa illa». És per això, segons ha explicat, que el desplegament reglamentari del canon estipularà comissions per decidir els projectes que es finançaran i que comptaran amb la participació de Govern, consell insular i municipis.

Sansó ha explicat, a més, que “el canon s’ha dissenyat seguint la filosofia ‘qui contamina, paga’”. Es per això, segons ha dit, que es grava únicament l’abocament i la incineració amb l’objectiu de bonificar les bones pràctiques com ara la recollida i tractament de la matèria orgànica, gran assignatura pendent a les Illes Balears, o el pagament per generació. Així, s’ha dissenyat el canon en 4 trams: 2 per a la incineració i 2 per a l’abocament. El canon per l’abocament és més car que el de la incineració perquè en la jerarquia de gestió de residus abocar està en la pitjor de les opcions i incinerar amb recuperació energètica està just un esglaó per damunt.

Amb tot, tenint en compte la difícil situació econòmica provocada per la COVID-19, la conselleria proposa que les tarifes s’apliquin de manera progressiva i que, en el primer any de funcionament, sigui pràcticament simbòlica, d’entre 1 i 4 euros per tona. En aquest sentit, cal tenir en compte que, enguany, Catalunya, on el canon ja fa quinze anys que està implantant, aplica un canon d’entre 23,6 i 47,1 euros per tona. Una simulació feta amb les dades de 2018 conclou que la recaptació durant 2021 seria de 460.388,23 €.

En aquest sentit, Sansó ha afirmat que “si les administracions, les empreses i la ciutadania fem els deures en matèria de gestió de residus, aquest canon serà residual d’aquí a molts pocs anys”.

Durant la roda de premsa, s’han presentat, també, els resultats de l’”Anàlisi del sistema de gestió dels residus municipals a les Illes Balears”, l’estudi més complert en la matèria que s’ha fet fins ara a la comunitat i que ha estat possible gràcies al programa Joves Qualificats de la conselleria de Model Econòmic, Treball i Turisme.

L’estudi conclou que les Illes Balears son lluny encara d’assolir els objectius de la Llei de Residus i de les directives europees. En aquest sentit, fixa una sèrie de prioritats:

– Disminució de la generació de Residus Municipals i comercials (RM) d’un 9% abans de l’any 2021 i d’un 19% abans de l’any 2030.

– Increment de la recollida selectiva en un 43% per al 2020, posant especial èmfasi en la Fracció Orgànica de Residu Municipal (FORM) (menys d’un 5% de reciclatge) i als envasos lleugers del contenidor groc (un 25% de reciclatge).

– Incrementar la valorització material dels RM (39% abans de 2025).

– Incrementar en un 26% el reciclatge d’envasos domèstics per al 2020 segons el PEMAR (legislació estatal), i un 50% abans de 2030 pel que fa als envasos no industrials.

– Disminuir l’ús del sistema del dipòsit en abocador dels RM un 26% abans de 2030.

– Millorar el sistema de recollida selectiva dels tèxtils, ja que representen un 8% en pes dels RM i només se’n recullen selectivament el 5%.

– Reduir el malbaratament alimentari a la meitat (a llars, comerços i restauració) abans de 2030.

Sansó ha conclòs que, per a complir amb el repte d’assolir aquests objectius i evitar la possibilitat que la comunitat sigui objecte de sancions per part de la Comissió Europea, es fa imprescindible comptar amb una eina com el cànon que permetrà finançar tota aquell seguit de mesures i projectes que seran necessaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *