La llibertat de circulació estarà restringida a les Balears entre les 24:00 hores i les 6:00 hores La presidenta signa un decret que estableix les limitacions a les Illes Balears i les seves excepcions

L’horari d’inici i finalització de la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn, prevista per l’article 5 del Reial decret 926/20 aprovat ahir diumenge pel Consell de Ministres, serà entre les 24:00 hores i les 6:00 hores a tot el territori de les Illes Balears. Així queda establert en el decret 10/2020 pel qual s’estableixen mesures en el territori de les Illes Balears com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, que ha signat avui la presidenta del Govern, Francina Armengol, i el qual s’ha publicat aquest capvespre en un Butlletí Oficial extraordinari

Aquesta restricció de la mobilitat estarà en vigor durant els propers 15 dies i inclou determinades excepcions.

S’exclouen d’aquesta prohibició els desplaçaments de caràcter essencial, degudament justificats, per assistència tant sanitària, com per anar a la farmàcia o anar al veterinari, sempre que sigui amb caràcter d’urgència i es faci al centre que sigui més proper al domicili.

També queden exclosos de la restricció els trajectes per anar o tornar de fer feina, en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de l’activitat professional o empresarial. En aquesta excepció, a més, s’inclouen els desplaçaments de professionals o voluntaris acreditats per dur a terme serveis essencials, sanitaris o socials.

També podran tenir mobilitat en aquest horari les persones que ho facin per tenir cura de persones grans, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. Aquí també s’hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat amb el certificat corresponent.

Per altra banda, també podran tenir mobilitat durant aquest horari les persones que hagin de presentar-se urgentment davant d’òrgans judicials o dependències policials i les persones que retornin al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses. A més, es podran moure lliurement les persones que ho facin per causa de força major o una altra situació de necessitat justificada. En aquest sentit, és important remarcar que també es considera situació de necessitat justificada el desplaçament des de o cap al port o l’aeroport, en cas que la circulació derivi directament de l’arribada o sortida del vaixell o de l’avió.

El decret també estableix que l’horari d’obertura i tancament al públic de les activitats culturals, de serveis, de comerç al detall, de restauració, d’espectacles, recreatives o esportives s’haurà d’adaptar perquè les persones usuàries o participants puguin complir amb les restriccions de mobilitat.

Grups de persones

Per altra banda, el decret també estableix un màxim de 6 persones a les Illes de Mallorca i Eivissa en les reunions socials i familiars que es duguin a terme en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, tret que es tracti de convivents. Aquesta limitació s’estableix sense perjudici de les excepcions establertes en el pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, relatives a activitats específiques o en dependències i establiments oberts al públic. De la mateixa manera, el límit és de 6 persones en espais privats, tret que es tracti de convivents.

Pel que fa a les illes de Menorca i Formentera, les limitacions seran les ja establertes per la Conselleria de Salut.

Aquestes limitacions, tal com fins ara, no afecten les activitats laborals ni institucionals.

Per altra banda, i també respecte a les reunions de persones, el Govern podrà limitar, condicionar o prohibir les manifestacions o reunions en espais de trànsit públic quan no quedi garantida la distància personal necessària per a impedir els contagis.

Finalment, el decret també estableix que es mantenen les limitacions actuals per al terme municipal d’Eivissa, però introdueix una excepció, ja que les limitacions de les reunions familiars i socials seran de sis persones.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *