L’Ajuntament de Ciutadella triplica les ajudes econòmiques de serveis socials dins el 2020

L’Ajuntament de Ciutadella triplica l’aportació econòmica davant l’augment de les necessitats socioeonòmiques que pateix la ciutadania del municipi generades per la crisi sanitària del COVID-19.

El volum d’ajuts sol·licitats en els més de vuit mesos que va començar l’estat d’alarma el passat 14 de març, ha estat tres vegades i mitja més nombrós que en el mateix periode de l’any anterior, passant de 206 sol·licituds en el 2019 a 693 sol·licituds en el 2020.

Per fer front a aquestes necessitats, l’Ajuntament de Ciutadella ha destinat a dia d’avui 422.402,61 €  a ajuts econòmics des del 14 de març (més de 500.000 € en el que portem d’any) havent incorporat en el pressupost municipal una partida extraordinària de 410.0000 € per aquest any per poder cobrir les necessitats més bàsiques. S’ha comptat també amb aportació extra del Consell Insular i el Govern Balear (57.012,24 €) per mor d’aquesta situació i es preveu una nova aportació abans de finals d’any del Consell Insular pel mateix import. En total, l’Ajuntament de Ciutadella disposa per al 2020 d’un pressupost de 730.730 € fins a final d’any per ajuts econòmics i també amb el reforç temporal d’una treballadora social i un auxiliar administratiu a l’equip de serveis socials per atendre les necessitats sorgides.

La major part de les  necessitats cobertes amb aquests ajuts (un 90%) són per despeses d’habitatge i també per despeses de manutenció (menjar) a parts iguals. El sexe de les persones sol·licitants són prioritàriament dones i el perfil d’usuaris al qui van les ajudes majoritàriament són famílies amb menors (55%) i persones soles (39%), algunes d’aquestes en situació irregular. Cal destacar l’augment del número de persones soles respecte anys anteriors fet que fa pensar en l’afectació de manera especial sobre aquest col·lectiu de les conseqüències socioeconòmiques de la crisi sanitària.

De cara al futur, en paraules de la regidora de serveis socials, Laura Anglada Seara, l’Ajuntament està preocupat perquè davant la perllongació de les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19, aquesta situació està debilitant les famílies i persones més vulnerables a nivell socio econòmic. Tot i la incertesa, es preveu que les necessitats i peticions d’ajuts seguiran amb aquests nivells i i per açò l’Ajuntament té l’objectiu d’augmentar la partida d’ajuts per al 2021 i augmentar el reforç de professionals per atendre les necessitats que són ateses des de serveis socials.

L’Ajuntament confia seguir comptant amb el suport de les altres administracions, com ho ha fet fins ara, i la feina en xarxa i coordinació amb les entitats d’atenció social que també atenen persones en situació de vulnerabilitat al nostre municipi. Tot i així, l’Ajuntament de Ciutadella fa una reflexió sobre la insuficiència d’aquesta resposta conjunta davant una situació i problema que supera l’àmbit local i que necessita d’unes polítiques més globals per compensar els perjudicis socioeconòmics i culturals que està generant la crisi sanitària. L’escenari futur pot esdevenir en una societat que, per manca d’ingressos econòmics de les famílies, tengui dificultats per atendre necessitats educatives especials, necessitats d’atenció sociosanitària…reforçant-se així la vulnerabilitat dels més vulnerables. En el cas de la gent gran i els geriàtrics es veu clarament l’afectació sobre la salut d’aquestes persones que, arrel de les mesures preses per contenir el contagi de la COVID-19, en els darrers mesos han vist agreujades les seves capacitats cognitivoafectives i físiques.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.