El Consell Insular de Menorca presenta els pressuposts 2021

La Presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, la vicepresidenta primera, Maite Salord, i la consellera Cristina Gómez, acompanyats pel conseller de Serveis Generals, Josep Pastrana, han presentat aquest matí la proposta del pressupost del Consell Insular de Menorca pel 2021, que ve marcat per una forta component social.

Els pressuposts presentats pretenen ser un acompanyament social i econòmic davant la situació excepcional en la qual vivim. Així, es tracta d’un pressupost expansiu i que augmenta un 9,55%, amb un total de 107,66 milions d’euros. D’aquesta manera, el pressupost ens permet assolir les inversions projectades durant l’anterior exercici i, al mateix temps, continuar donant resposta a les noves necessitats originades per la pandèmia mundial de la Covid-19.

Així com ha manifestat la Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, “seguim treballant per avançar cap a la igualtat d’oportunitats i per garantir els drets bàsics de tothom. Per aquest motiu augmentam el pressupost del departament Benestar Social amb un 12,8% respecte a l’any anterior”.

“Sabem que aquesta pandèmia serà temporal i que Menorca seguirà endavant. Però les decisions que prenem avui: administracions públiques, empreses, entitats i associacions, i ciutadania, seran les que conformaran la nostra realitat durant els pròxims anys”, ha afegit la Presidenta.

Els pressuposts per conselleries

Benestar Social
La pandèmia ens està marcant unes noves prioritats que ens ha portat a reforçar la xarxa de serveis públics com a paraigua fonamental del nostre estat de benestar. En aquesta línia, s’aposta per un clar increment de recursos econòmics i professionals, destinats a l’enfortiment dels serveis essencials de caràcter social i sociosanitari.

El nostre compromís és seguir treballant per avançar cap a la igualtat d’oportunitats, afavorint la prestació de més serveis i la inversió per tal que tothom vegi garantits els seus drets bàsics. Així s’augmenten les partides destinades a ajuts d’emergència social, programes d’ajut alimentari i els serveis socials comunitaris bàsics.

Medi Ambient i Reserva de Biosfera
Seguim amb la nostra aposta ferma pel desplegament de l’Estratègia Menorca 2030, que ha de permetre que la nostra illa camini cap a un model d’energies netes, i seguim amb la millora de la gestió dels residus i el reciclatge, sent el 2021 el tret de sortida per la recollida selectiva porta a porta.

Altres inversions significatives són les inversions destinades a la gestió i conservació del Camí de Cavalls, la redacció del Pla Director de Camins de Menorca i del Pla d’Accessibilitat de Menorca.

Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
Ara és el moment de seguir consolidant el camí ja iniciat per Menorca fa dècades cap a la sostenibilitat, posant especial èmfasi a la cohesió social, l’equitat, la garantia d’accés a l’habitatge i la protecció del nostre entorn des de l’equilibri. D’aquesta manera, arrancarem el projecte d’Agenda Urbana com a fil conductor de grans projectes per Menorca.

Es continuarà amb el programa de Lloguer Ètic i s’iniciarà una línia de subvencions dedicades a millores domèstiques destinades al confort de l’habitatge i a davallar la despesa energètica de la factura.

Economia i Territori
La baixada del consum per la crisi socioeconòmica generada, l’augment de l’atur i la reducció dels salaris fan prioritari establir polítiques que permetin incentivar la nostra economia. En aquest sentit, s’ha quadruplicat els recursos destinats al teixit empresarial per poder aplicar iniciatives i engegar nous projectes. També s’incrementa la partida destinada al Contracte Agrari Reserva Biosfera i, per primera vegada, es destinarà una partida de 100.000 € per ajudar al manteniment i modernització dels escorxadors de Maó i Ciutadella.

Pel que fa a polítiques territorials, amb l’aprovació inicial del PTI aconseguida, aquest 2021 s’iniciarà la redacció del Pla Insular de Costa i del reglament turístic de Menorca.

Promoció Turística
El turisme, el nostre principal motor econòmic, s’ha vist greument afectat. Així, davant la necessitat de seguir avançant en la consolidació de Menorca com a destí turístic diferenciat i competitiu, l’actual pressupost contempla l’increment i el reforç a l’acció en matèria de promoció turística, a través de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

Serveis Generals
La revolució digital està sent accelerada per la pandèmia. Per aquest motiu, s’ha accelerat la implantació del teletreball per garantir que en tot moment l’administració pública estigui operant. Així mateix, aquest 2021 es continuarà impulsant l’administració electrònica, tenint especial rellevància la consolidació de la implantació de la gestió electrònica dels expedients en el marc de les lleis 35/2015 i 40/2015.

Destaca també la creació d’un nou fons de contingència Covid-19, que complementa l’habitual de 200.000€, per un import de 2.000.000€, que serà emprat per possibles necessitats econòmiques inajornables, urgents i imprevisibles relacionades amb la crisi sanitària.

Cultura, Educació, Joventut i Esports
L’educació segueix sent un dels eixos prioritaris i s’aposta per intensificar la col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’illa en educació infantil i musical. D’una banda, es millora el suport a les famílies amb infants menors de 3 anys i intensifica el suport als ajuntaments per al sosteniment de les escoletes, que passa d’un pressupost de 225.000 € a 450.000 €. També s’augmenta els ajuts per als estudis realitzats fora de Menorca.

En matèria de patrimoni històric, el Consell Insular té previst seguir invertint en la promoció i continuació del nou expedient de la candidatura Menorca Talaiòtica.

Mobilitat
Se segueix apostant pel transport sostenible. Així, seguim amb la millora del servei de transport públic a través del manteniment i millora de les parades i marquesines, així com també la millora de les instal·lacions. També se seguirà avançant en la implementació dels carrils bici interurbans.

En relació amb les actuacions de millora de la xarxa viària, es continuarà amb la reforma de la Me-1, es millorarà la intersecció de la Me-6 amb el polígon de Sant Lluís, s’adequarà un tram del camí de Biniancolla, i es millorarà el tram urbà de la carretera Me-2 al seu pas des Castell. També destaca la creació d’un pla d’inversió en carreteres de zones turístiques i el pla de millor d’eficiència energètica de l’enllumenat.

Més informació a:

Consulta l’avantprojecte del pressupost general

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.