En marxa el model de governança de la Reserva de Biosfera de Menorca Agnès Canals, nova Presidenta d'aquest òrgan.

El 2019 va marcar una fita per a la Reserva de Biosfera de Menorca. El mes de febrer va ser aprovat el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera (2019-2025), al juny el programa MaB de la UNESCO va ampliar la seva delimitació incloent l’espai marí, i el mes de novembre es van aprovar els nous estatuts de l’Agència, que reforcen el seu caràcter transversal, la doten de nous òrgans de govern i un nou model de governança.

El passat dijous 26 de novembre, es va constituir el Consell Científic, el principal òrgan consultiu i assessor, que integra la comunitat científica dins la Reserva de Biosfera de Menorca. La reunió va servir per donar la benvinguda als nous membres del Consell Científic, tractar aspectes relacionats amb l’organització i explicar quines són les funcions que s’atorguen a aquest Consell dins la governança prevista per a l’Agència. La reunió va servir també per prendre el relleu en la presidència d’aquest òrgan, que fins al moment havia estat ocupada pel Sr. Joan López Casasnovas, i que a rel de la decisió ahir pel Consell Científic a partir d’ara ocuparà la Sra. Agnès Canals Bassedas, vocal al Consell en representació de la Secció de Ciències Naturals de l’Institut Menorquí d’Estudis.

Els membres presents a la sessió de dijous van voler fer un agraïment especial a la figura del president sortint, Sr. Joan López, per la seva dedicació i bon fer al capdavant d’aquest Consell Científic, des de 2015 fins a l’actualitat.

Agnès Canals, nascuda a Barcelona el 1979 és Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona. Viu i treballa a Menorca des de fa més de quinze anys.  La seva vinculació amb l’illa començà a través dels seu estudis sobre l’ecologia del paisatge i la biodiversitat de papallones nocturnes. Més tard, treballà a l’Observatori Socioambiental de Menorca i al Consell Insular de Menorca on desenvolupà tasques de comunicació ambiental i gestió de projectes, on destaca la direcció entre el 2009 i el 2015 del projecte LIFE BOSCOS, relacionat amb gestió forestal i canvi climàtic. Ha publicat diversos llibres i altres materials de divulgació ambiental. És membre numerari de la secció de Ciències Naturals de l’IME des de 2007. Actualment treballa com a tècnica de conservació i ús públic al Parc Natural de s’Albufera des Grau.

La nova estructura de governança de la Reserva de Biosfera totalment operativa
El 2020, un any marcat per l’emergència derivada de la pandèmia de la COVID19, s’ha posat en marxa el conjunt d’òrgans de govern de l’Agència. Per una banda, el Consell Rector, que és l’òrgan col·legiat que s’encarregarà de la direcció i impuls de l’Agència,  format per la presidenta i els consellers executius del Consell Insular i un representant dels batles i batlesses de l’illa, figura que recau en la batlessa de Sant Lluís, Carolina Marqués. La nova composició pretén aportar transversalitat i donar cabuda als diferents organismes i institucions involucrades en la sostenibilitat de Menorca com a Reserva de Biosfera. El nou Consell rector s’ha reunit fins al moment 7 vegades tractant temes executius dels projectes que l’Agència inclou en el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca.

En segon lloc, la Junta de Batles, reunida el passat mes d’octubre, i que és el màxim òrgan de representació municipal dins l’estructura orgànica de l’Agència. La Junta de Batles ha de servir per articular la participació i coordinació entre els ajuntaments i el Consell Insular en temes relacionats amb la sostenibilitat i la Reserva de Biosfera. Per aquest motiu, la Junta de Batles es va centrar en analitzar les implicacions del Pla d’Acció a l’àmbit local, i l’articulació de les mesures establertes. A tal efecte, la Junta de Batles va donar peu a l’organització d’una roda de reunions als ajuntaments per tractar específicament a cada municipi la millora de la coordinació de les accions previstes, i les prioritats municipals en matèria de sostenibilitat. Aquestes reunions han estat iniciades aquest dimecres dia 25 de novembre a l’Ajuntament d’Alaior, i s’aniran reproduint al llarg del mes de desembre. També es va dedicar una gran part de la Junta de Batles a actuacions relacionades amb el canvi de model energètic, amb una presentació del balanç de l’Oficina de l’Energia 2030, i l’estat de diversos projectes energètics a l’illa.

Per la seva banda, el Consell Social de la Reserva de Biosfera es va constituir l’1 de setembre, i és el principal òrgan de participació i col·laboració dels agents del territori, les entitats, associacions i agents econòmics. Format per unes 40 entitats, està format per representants del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, del Govern de les Illes Balears, dels grups polítics amb representació al Consell Insular, dels municipis, de les associacions empresarials i les organitzacions sindicats, els col·legis professionals, les entitats conservacionistes i de salvaguarda del patrimoni històric i cultural, el sector agroramader i el sector pesquer, el món educatiu i el moviment veïnal. El Consell Social s’ha reunit dues vegades, i les reunions han servit per presentar les principals línies de treball i els projectes emblemàtics en l’àmbit de la Reserva de Biosfera, la futura Llei, presentar diversos projectes presentats a finançament nacional i europeu o l’estat dels expedients d’atorgament de la marca Reserva de Biosfera a empreses, entre d’altres.

En definitiva, la governança de la Reserva de Biosfera recau en tres eixos centrals: la rigorositat científica, la participació social i la coordinació administrativa per fer sostenible en el temps un projecte comú i compartit per a Menorca.

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca