Conveni entre el Consell Insular de Menorca i CEDRO

El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, ha signat un conveni de col·laboració amb el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO, entitat gestora de drets de propietat intel·lectual), per a la gestió de la remuneració als autors pels préstecs de les seves obres a les biblioteques públiques de l’illa.

La Llei de Propietat Intel·lectual especifica que aquest tipus de centres no necessiten l’autorització de l’autor pel préstec que realitzin de les seves obres. No obstant això, aquest té el dret a rebre una remuneració, que es gestionarà mitjançant les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual. Segons la legislació vigent queden excloses d’aquest pagament les biblioteques situades en localitats de menys de 5.000 habitants (Ferreries i es Migjorn, actualment a Menorca) i les integrades en el sistema educatiu espanyol.

Aquest conveni es fonamenta en la darrera modificació de la Llei de Propietat Intel·lectual, que trasllada la responsabilitat d’aquest pagament dels ajuntaments a les diputacions provincials o a les administracions que compleixin les seves funcions, com és el cas del Consell Insular de Menorca, dels altres consells i dels cabildos insulars.

Menorca és la primera illa que subscriu aquest conveni, al qual se sumen les comunitats autònomes de Madrid, Navarra i la Rioja.

A més, amb aquest acord, s’estableixen les bases de cooperació amb CEDRO per al foment de la lectura a través de les biblioteques públiques de l’illa, mitjançant el disseny i desenvolupament d’activitats conjuntes de promoció d’autors.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.