Educació facilitarà mascaretes transparents homologades als 138 centres públics de Balears amb alumnes amb deficiència auditiva Actualment als centres públics de Balears hi ha 240 alumnes amb deficiència sensorial auditiva (DSA)

Els centres educatius públics de Balears amb alumnat amb deficiència sensorial auditiva (DSA) rebran les properes setmanes mascaretes transparents homologades.

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, ha explicat que l’alumnat que presenta Necessitats Educatives Especials associades a discapacitat sensorial auditiva (DSA), davant la situació actual de la pandèmia, tenen més dificultats a l’hora d’accedir al currículum per les limitacions que presenten a nivell auditiu. Aquest alumnat necessita la incorporació de material específic, com aquestes mascaretes comunicatives, per tal de poder dur a terme una vida escolar el més inclusiva possible.

Per tal d’avaluar l’eficàcia d’aquest tipus de mascaretes transparents s’ha fet un projecte pilot des del servei d’Atenció a la Diversitat de la conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, amb col·laboració amb la Fundació ASPAS i la Universitat de les Illes Balears, amb 33 centres educatius de les diferents Illes de les Balears amb alumnat amb DSA. Després de la prova, la mitjana de la valoració de l’eficàcia d’aquesta mascareta feta pels infants és positiva, amb una nota de 4 sobre 5.

Per altra banda, ha recordat Fernández, que les noves mascaretes s’afegeixen a les diferents estratègies tècniques i metodològiques que apliquen els centres amb alumnat DSA. Així, ha explicat, es fan servir micròfons remots (FM), a més d’estratègies metodològiques i organitzatives com, per exemple, seure els infants a les primeres files, anticipar els continguts, adaptar materials, més temps per a la realització de tasques i proves d’avaluació, entre moltes altres.

En total hi ha 240 alumnes DSA a 138 centres educatius públics de Balears. Del total d’alumnat: 170 alumnes es troben a 98 centres de Mallorca, 30 alumnes a 15 centres de Menorca, 39 alumnes a 24 centres d’Eivissa i 1 alumne a un centre de Formentera.

La Conselleria ha adquirit 516 mascaretes per ser utilitzades per aquests centres fins el mes de febrer. Mentre s’està preparant una licitació més gran per garantir aquestes mascaretes fins a finals de curs. En total es preveuen adquirir a l’entorn de 10 mil mascaretes de manera que es cobreixin els recanvis necessaris per a tot el professorat que atén alumnat amb DSA. Es preveu una inversió total de prop de 100 mil euros.

La mascareta triada ha estat la Visual Mask certificada segons la norma UNE 0065/2020 i que compta amb el vist i plau del servei de prevenció per ser utilitzada com a mascareta higiènica. Aquestes mascaretes compleixen totes les recomanacions fetes pel Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.