Ciutadella compta amb 94 camins rurals 53 són de clara titularitat municipal, 5 de titularitat municipal dubtosa, 8 pertanyen a altres administracions i 28 sense indicis de titularitat pública que es consideren privats

Al plenari municipal del passat 21 de gener l’Ajuntament de Ciutadella votà a favor de l’aprovació definitiva del Catàleg de camins rurals del terme municipal; un document en el qual els tècnics municipals hi venen treballant des de fa anys sota la coordinació del tècnic de Medi Ambient Xavi Cardona. Es tracta d’un document informatiu que recull les conclusions dels treballs d’investigació i de recerca sobre la situació dels camins públics i privats del terme municipal respecte a la titularitat pública, l’interès patrimonial o senderista.

Aquest document és una valuosa eina pel nostre ajuntament que li permet complir les obligacions que la normativa estatal i autonòmica l’hi imposa en l’àmbit dels camins, i per a poder exercir plenament les seves competències en aquest àmbit. La diferència principal entre aquest Catàleg i l’inventari de camins que fa servir l’ajuntament és que el document aprovat recull  tant camins públics o servituds públiques de pas com camins de titularitat privada d’interès patrimonial (cultural, arquitectònic, paisatgístic, etc.) o d’interès senderista (p.e. camins connectors entre camins públics o que accedeixen a llocs d’interès públic, com ara monuments, platges, etc.). Per contra, l’inventari municipal només pot comprendre béns i drets de la corporació municipal.

Anàlisi històric

El Catàleg és tan complet que fins i tot aporta un anàlisi històric de la xarxa de camins rurals de Ciutadella on explica que ha estat configurada per la rica i mil·lenària història de la població humana de l’illa. Des de temps antics els humans que han poblat l’illa s’han desplaçat pel territori que han habitat per aconseguir menjar i recursos naturals, per relacionar-se i comunicar-se amb altres pobladors i per defensar-se de possibles enemics.

La xarxa de camins tal i com la coneixem actualment no te gaire a veure amb els camins existents a períodes més antics, fins i tot xerrar de camins en èpoques prehistòriques es fa difícil, però de ben segur aquells primers pobladors es desplaçaven per l’illa seguint rutes o senders habituals que arribaven o passaven per llocs d’interès, com per exemple altres poblats, coves, fonts, cales i platges, boscos, etc.; i segurament es feien, per motius d’economia ecològica, per les rutes més curtes i senzilles de caminar en aquells temps. Encara avui podem comprovar com la majoria de jaciments arqueològics de l’època talaiòtica estan a prop o a tocar dels principals camins rurals de Menorca, fet que també podem constatar amb jaciments d’altres èpoques històriques com la romana o la musulmana i també la cristiana.

Poca documentació hi ha d’aquestes èpoques més antigues que faixin referència als camins fins arribar al segle XVII i XVIII on als arxius conservats de la Reial Governació i del Reial Patrimoni s’hi troben moltes referències, sobretot als expedients dels jutjats, per conflictes de titularitat, confrontes amb el camí o delictes comesos als camins. Trobam per exemple com a més antic, un expedient de 1651 de la Cúria de la Reial Governació on s’instrueix un expedient criminal contra tres homes per un robatori d’ovelles al camí des Caragol.

Durant la dominació anglesa i francesa de l’illa al segle XVIII, el que trobam són diferents mapes i plànols de l’illa, la majoria dels quals representen, amb molta fidelitat per l’època en que estan fets, la xarxa de camins d’ús públic existents a Menorca. El primer mapa realment «geomètric» del que podem treure informació és de 1722 A Map of the Island of Minorca Exactly Surveyd elaborat per Henry Neal, funcionari anglès enviat per la reina d’Anglaterra per redactar un informe sobre l’illa al 1713, i en aquest mapa podem veure clarament dibuixats 4 camins a Ciutadella, el camí de Maó (camí d’en Kane), el camí Vell també conegut com a Reial des Barranc, el Camí de Santandria i el camí de sa Torre del Ram que arriba a la Talaia de Bajolí. Des de llavors i fins avui trobam multitud de plànols, mapes i llistats elaborats successivament en les diferents èpoques i dominacions que es detallen perfectament al catàleg: el 1733 Plan of the Island of Minorca, el 1763 Carte Generalle de L’Isle Minorque, el 1780 els mapes d’Assioti i Delarochette, el 1782 Plano topográfico de la isla de Menorca de Blas Zappino, etc.

El Catàleg

El catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca inclou un total de 94 camins rurals amb una longitud total de 214,709 km lineals. Cada un d’aquests 94 camins disposa d’una fitxa descriptiva complerta. Al document que es pot consultar al web municipal, clicant damunt el nom del camí s’obre l’enllaç a l’aplicació on apareix la fitxa complerta amb tota la informació recollida, el plànol, totes les fonts documentals que s’han utilitzat per a elaborar la fitxa d’aquell camí i les conclusions sobre la titularitat. Les fitxes també es poden imprimir des de la mateixa aplicació i es podran consultar en paper directament a l’Ajuntament de Ciutadella.

Els camins rurals segons 4 categories

Aquest catàleg actual inclou tots els camins rurals del terme municipal, els que són susceptibles de ser de titularitat pública, i els que tot i no tenir indicis de titularitat pública, sí que tenen un interès general o públic, ja sigui pels seus valors històrics, patrimonials, culturals, ambientals i geogràfics, que s’han pogut documentar d’acord amb les fonts documentals i informatives disponibles (històriques, administratives, cartogràfiques, cadastrals, registrals, bibliogràfiques…) i s’exclouen les carreteres, competència del Consell Insular de Menorca i les àrees urbanes i urbanitzades.

L’equip de treball que ha realitzat el catàleg ha determinat la distribució dels camins rurals en quatre categories:

  1. Camins de titularitat municipal: camins històrics, amb un ús públic actual o no que

disposen d’indicis suficients i clars de titularitat municipal, generalment per prescripció

immemorial. També s’inclouen els camins privats que disposen de servituds públiques de pas.

  1. Camins de titularitat municipal dubtosa: camins històrics o no amb indicis a favor i en contra, amb un ús públic actual o passat, amb alguns indicis clars i alguns no prou

importants i que cal investigar més en profunditat en un expedient d’investigació.

  1. Camins públics d’altres administracions públiques: camins propietat d’altres

administracions ja sigui per adquisició o expropiació o inclosos dins finques públiques.

  1. Camins privats o sense indicis de titularitat pública: camins privats o sense indicis clars de titularitat pública que tenen un interès públic i/o que actualment tenen un ús públic.

Camins de titularitat municipal:

Hi ha un total de 53 camins inclosos en aquesta categoria, dels quals 52 serien béns de titularitat municipal, mentre que un seria de titularitat privada però amb una servitud de pas pública a perpetuïtat signada pels seus propietaris a través d’un conveni amb l’Ajuntament. Aquests 53 camins rurals sumen un total de 138,739 km lineals. Són els següents:

01 Camí d’Algaiarens

02 Camí Vell

03 Camí de Sant Joan de Missa

04 Camí de Cala en Blanes

05 Camí de Torralba

06 Camí de sa Marjal

07 Camí de s’Hort de ses Taronges

08 Camí de Son Triay

09 Camí de la Trinitat

10 Camí des Caragol

11 Camí de Son Salamó

12 Camí des Rafalet

13 Camí de Sant Ignasi

14 Camí de Son Saura

15 Camí d’Alpare

16 Camí de sa Caleta

17 Camí de sa Farola

18 Camí de ses Capelletes

19 Camí de ses Quarterades

20 Camí de Son Mestres

21 Camí des Lloc de Monges

22 Camí de sa travessera de Son Marc a Son Vicent

23 Camí d’accés a Cala Morell

24 Camí de Binigarba

25 Camí de Cala Blanca

26 Camí de Morvedre

27 Camí de Santa Catalina

28 Camí de ses Vinyes

29 Camí de So n’Angladó

30 Camí de Son Felip

31 Camí de Son Vives

32 Camí des Rafal Amagat

33 Carreró de Son Juaneda

34 Camí des Caragolí

35 Camí de la Reina

36 Camí d’en Kane

37 Camí de s’Hort de Dalt

38 Camí de sa Canera

39 Camí de Sant Agustí

40 Camí de Son Planes

41 Camí de Son Roseta

42 Camí de Son Rossó (Rosselló)

43 Camí des Garrigó

44 Camí de Son Tarí

45 Camí de Torretrencada

46 Camí des Rafal

47 Camí de Son Morell

48 Camí de sa Marina de Son Morell

49 Camí de l’Almudaina

50 Camí de sa Torre del Ram

51 Carreró d’en Pomar

52 Camí de Son Sintes (servitud de pas pública)

53 Carreró de ses Vinyes des Rafal des Morer

Camins de titularitat municipal dubtosa:

Hi ha un total de 5 camins inclosos en aquesta categoria que sumen un total de 5,540 km lineals. Aquests camins, històrics o no, disposen de molts indicis a favor de titularitat municipal i algun en contra, tenen un ús públic actual o l’han tingut en el passat. Es podrien incloure a l’Inventari de béns i drets municipals, però es recomana investigar més sobre la seva titularitat abans de fer-ho.

54 Camí de Son Mestres de Baix

55 Camí de sa Galera

56 Camí de Cala en Bastó

57 Camí de Son Toni Martí

58 Camí de Son Escudero

Camins públics d’altres administracions públiques:

Hi ha un total de 8 camins inclosos en aquesta categoria que sumen un total de 22,491 km lineals. Aquests camins són de titularitat pública però d’altres administracions (Consell Insular de Menorca, Ministeri de Medi Ambient, Institut Balear de la Natura) ja sigui per adquisició o expropiació, o perquè estan inclosos dins finques o terrenys públics i es cataloguen perquè tenen un interès senderista important.

59 Camí d’Alforí

60 Camí de Cala en Turqueta

61 Camí d’accés a Macarella per a vianants

62 Camí d’accés a Son Saura

63 Camí litoral de Costes

64 Carretera a Punta Nati

65 Camí d’accés a Algaiarens

66 trams antiga carretera general

Camins sense indicis de titularitat pública o de titularitat privada:

Hi ha un total de 28 camins rurals inclosos en aquesta categoria que sumen un total de 47,939 km lineals. Aquests camins disposen d’algun o cap indici de titularitat pública, però o disposen actualment d’un ús públic pel seu interès senderista, o tot i no tenir actualment un ús públic, tenen un interès públic o arriben a indrets amb un interès públic.

67 Camí de Santa Ana

68 Camí de sa talaia d’Artrutx

69 Camí de Bellaventura

70 Camí d’Algendar

71 Camí d’Alperico

72 Camí de Cala en Carbó

73 Camí de s’Hort de’n Vigo

74 Camí de sa Bassa Verda

75 Camí de sa Falconera

76 Camí de sa Llegítima

77 Camí de sa Punta Roja

78 Camí de Santa Galdana

79 Camí de Son Aiet

80 Camí des Club Hípic

81 Camí de Sant Francesc a Alperico

82 Camí de So na Parets

83 Camí des mirador d’Algaiaren

84 Camí de la Trinitat privat

85 Camí de sa Naveta des Tudons

86 Camí de Son Vecete

87 Camí des Milocar

88 Camí de Torresaura

89 Camí des Lloc de Monges a Son Morro

90 Camí dels Horts Vermells

91 Camí de sa Vinya Gran

92 Camí des Mirador de Macarella

93 Camí d’accés a Cala Macarella en cotxe

94 Camí de ses Fontanelles

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.