Isabel León, Ciutadans: “Permetre l’ocupació de via pública és voluntat política” Per Itziar Lecea

La portaveu de Ciutadans a la comissió d’Assumptes Econòmics de l’Ajuntament de Ciutadella ha deixat clara la seva postura a la darrera trobada de l’òrgan. Entre altres, demana en nom del partit la rebaixa de diverses taxes durant el temps que duri la pandèmia i assegura que les mesures que es prenen des de l’equip de govern arriben, en alguns casos, més tard del que tocaria.

L’equip de govern i l’oposició esteu preparant un nou pla de mesures econòmiques. Com es prenen les vostres aportacions a les comissions?

Crec que hem de destacar la bona predisposició de l’equip de govern per arribar a acords, encara que sigui mal de fer per les ideologies tan diferents. Però pel bé de la ciutadania, ens hem de posar d’acord. En un principi volíem fer un ple extraordinari per poder debatre les mesures econòmiques i fiscals. Però estem fent feina a les comissions per poder arribar al ple de març, que és dia 18, dijous que ve.

A la darrera comissió vam poder arribar alguns acords. D’altres encara no perquè s’ha de mirar a través dels serveis jurídics de l’Ajuntament si es poden fer i com. Des de Ciutadans vam presentar algunes mesures per alleugerar la pressió fiscal sobre els ciutadans. Sabem que s’ha fet feina, però trobam que es poden prendre moltes més mesures.

Com la posició de l’equip de govern en un tema que és, bàsicament econòmic, com l’ampliació de les terrasses?

El tema d’ocupació de via pública creiem que és una qüestió de voluntat política. Trobam que no fa falta una modificació d’ordenança per resoldre aquest tema. Si no que s’ha de mirar cas per cas de quina manera es pot ajudar. De fet, l’alcaldessa ens va dir que hi havia establiments als quals s’havia aprovat la petició d’ampliació de terrassa. La qüestió és poder mirar els casos de manera individual i sense que hi hagi perjudicats.

El cas més sonat, que ha estat el del bar del Cercle Artístic, ens van dir que no es podia perquè s’ha d’ocupar la façana d’un edifici emblemàtic com és el teatre des Born. Però des de Ciutadans vam posar l’èmfasi en el fet que hi ha altres locals al centre que també ocupen part d’edificis històrics, públics i emblemàtics des de molts abans de la pandèmia. Per açò trobam que és simple voluntat política. I que s’ha d’estudiar cas per cas, sempre tenint sempre en compte el descans dels vesins.

Quines són les taxes que proposeu baixar al ple del mes de març?

De les taxes trobam que és important poder bonificar la taxa de fems a tots els ciutadans, dintre del 2021. Si es pot fer com la taxa de via pública, que es revisa cada any, i anar modificant aquestes bonificacions en funció de les necessitats de la població, ens sembla bé. Tot i que esperam que l’any que ve puguem tenir una situació molt més favorable. El que tenim clar és que és una bonificació que s’ha de mantenir mentre duri la crisi, per açò és important que sigui revisable.

També demanam la baixada de l’IBI del 5%. Ho vam dur al programa electoral i ho seguim defensant, més enllà de la pandèmia. Hi ha grups polítics de l’equip de govern que van votar en contra de la pujada del 10% de l’IBI amb la Llei Montoro l’any 2012. Quan van entrar la primera legislatura van baixar un 5%. I ara hi queda l’altre 5% per baixar.

A banda de mesures fiscals, heu duit altres tipus de propostes?

També hem demanat que s’estudiï l’obtenció de la certificació del segell de Turisme Familiar. És un segell que atorga la federació espanyola Fertur. Ens han comentat des de l’equip de govern que ho estudiaran de cara a l’any que ve segurament. Tenir aquesta distinció ens donaria com a municipi una certificació de qualitat que podria atraure més turisme. Creim que seria interessant poder-lo tenir i ajudar a reactivar el sector turístic del municipi, el que més places turístiques té de l’illa.

Encara no s’ha dit res, però segurament Sant Joan no es celebrarà. Pel que demanarem que es destinin les partides econòmiques a pal·liar la crisi amb ajudes directes. Aquesta mesura ja la vam plantejar l’any passat i es va aprovar. Són més de 300.000 euros que podrien ajudar als negocis de Ciutadella.

Considerau que la gestió municipal està ajudant al ciutadà?

Trobam que és important agilitzar l’àrea d’Urbanisme, perquè hi ha moltes queixes de ciutadans en els temps que s’empren per obtenir permisos. Per exemple, no pot ser que per traslladar un comptador d’una obra, estiguin esperant 7 mesos. L’agilitat administrativa també pot ajudar a reactivar l’economia, tot és una cadena.

Reactivar l’economia del municipi, agradi o no, també passa per reactivar el turisme. Heu fet alguna proposta re- lacionada amb aquesta àrea?

Al ple de març segurament aprovarem la sol·licitud de la petició de la certificació de Fertur. El canvi de les partides de Sant Joan també tenim el compromís de què es ficarà dintre del Pla de mesures econòmiques que aprovarem. I l’agilització de l’àrea d’urbanisme, ens han comentat que també hi vénen d’acord. A banda, el PP va presentar una proposta per davallar l’ICIO (Taxa fiscal reguladora de L’impost de construccions, instal·lacions i obres). També hi venim d’acord, però potser farem alguna esmena, perquè el PP demana un rebaixa molt significativa. Per part nostra trobam que les bonificacions han d’anar en concordança. De manera que si baixam l’ICIO un tant per cent, les taxes com les de fems, han de baixar en un tant per cent similar.

Però la bonificació d’ocupació de via pública és ara del 90%. Demanareu que es baixi també les altres fins aquest percentatge?

Trobam que seria molt bo, encara que no ho veim factible arribar a un acord d’una baixada tan gran a altres taxes. El que sí que pensam és que l’ajuntament té un superàvit i un romanent que s’hauria d’emprar ara, que és quan es necessita.

Balearia #MeVoySeguro

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *