Les constants de la natura Per Antoni Liz

Quines constants trobam a la naturalesa? De que depenen els seus valors? Són constants? Estan relacionades?

En un principi es definia una quantitat arbitrària de cada magnitud, es feien mesures i es determinaven algunes constants de la naturalesa.

A partir del 20 de maig de 2019 s’ha donat un valor a determinades constants físiques i a partir dels valors fixats exactes es determinen les unitats de les magnituds físiques.

Són 7 les constants fixades del sistema internacional que es mostren a la primera taula. Actualment es consideren valors sense error.

Es curiós que alguna de les constants la trobam en diversos fenòmens que a primera vista no pareixen tenir cap relació. És el cas, per exemple, de la constant de Planck que la trobam a l’emissió de llum del cos negre, a l’efecte fotoelèctric, al principi d’incertesa i altres.

També s’han trobat constants que poden ser mesurades experimentalment o deduïdes a partir de certes  constants.

Per exemple, la constant de gravitació universal la va mesurar Cavendish l’any 1798 experimentalment. Dona un valor petit que és la força d’atracció entre dues masses d’1 kg separades 1 m. És la contant que és coneix amb més poques xifres.

També es poden trobar relacions entre constants, com la que relaciona la velocitat de la llum al buit amb les constants elèctriques i magnètiques del buit.

Es mostren alguns exemples a la taula següent.

Els valors evidentment depenen de les unitats emprades.

Campanya oferta Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *