L’Ajuntament ha finalitzat la redacció del Pla de millora de l’arbrat urbà de Ciutadella Ciutadella té punts crítics de manca d'arbres

Recentment ha finalitzat la redacció del Pla de millora de l’arbrat urbà de Ciutadella de Menorca. Aquest pla, redactat conjuntament pel tècnic municipal de Medi Ambient, Xavier Cardona, i la biòloga Omayra Rodríguez, que va estar contractada a l’Ajuntament mitjançant el programa de Joves Qualificats del SOIB, té dos objectius principals: per una part, conèixer l’arbrat urbà del municipi de Ciutadella i el seu estat; i per l’altra, establir mesures per a millorar la qualitat i la cobertura d’aquest arbrat urbà a mitjà i a llarg terminis.

Per a complir el primer objectiu, s’ha realitzat un inventari dels arbres urbans de Ciutadella; fet que ha permès disposar d’una eina d’anàlisi i de diagnosi de l’estat actual d’aquests arbres. Conèixer quins arbres tenim, quin és el seu estat de salut i la identificació de les principals incidències que hi trobam i el seu motiu d’origen ha servit per obtenir una base de dades inexistent fins a dia d’avui. Aquest inventari i algunes de les dades que inclou es poden consultar al web IDE Menorca. En total, s’han inventariat 7.220 arbres al municipi, dels quals 6.168 arbres són gestionats per l’Ajuntament de Ciutadella, mentre que la resta actualment són gestionats pel Consell Insular de Menorca i per les entitats de conservació urbanística de Son Blanc i de Cala Morell. En total, hi ha presents 87 espècies d’arbres diferents, on l’espècie dominant és clarament la morera (Morus sp), que representa el 20% de la població total d’arbres inventariats, amb un total de 1.237 exemplars; seguida pel plataner (Platanus x hispanica), amb 588 individus (9,54%); el xiprer (Cupressus sempervirens), amb 519 individus comptats (8,42%), i el pi blanc (Pinus halepensis), amb 501 arbres (8,13%).

Un cop s’han obtingut aquestes dades, s’han identificat els punts crítics i les mancances de l’actual arbrat de Ciutadella, i s’han establert una sèrie de línies d’actuació per tal d’aconseguir un arbrat en bon estat. Aquestes propostes no només afecten de manera directa les accions que es realitzen per al manteniment, la conservació i la protecció de l’arbrat, sinó que, a més, s’avancen fins a l’estadi inicial de presa de decisió de la ubicació d’un arbre a la via pública per tal de reduir el nombre de futures incidències.

Un altre factor que s’ha tingut en compte ha estat la relació entre els arbres i les persones; el foment d’una ciutadania coneixedora dels elements naturals que l’envolten i conscient de la seva importància és fonamental per aconseguir una societat amb uns forts valors ambientals. 

Les accions concretes que inclou el Pla són les següents:

 • Elaboració d’una llista d’espècies aptes per a Ciutadella.
 • Augment de la biodiversitat i selecció d’altres espècies que no superin el 15%.
 • Establiment d’un codi tècnic únic per a la plantació de nous arbres.
 • Establiment de mesures correctores per a l’arbrat en situacions incorrectes.
 • Disseny de rutes ambientals dels arbres urbans.
 • Elaboració de projectes d’educació ambiental que fomentin el coneixement dels arbres a les escoles i escoletes.
 • Publicació de l’inventari d’arbres urbans a l’IDE Menorca.
 • Elaboració d’un espai al web de l’Ajuntament sobre els arbres urbans.
 • Comunicació a la ciutadania de les actuacions que afectin l’arbrat urbà i establiment d’espais de participació.
 • Elaboració i aprovació d’un catàleg d’arbres d’interès local.
 • Modificació de les ordenances pertinents per incloure-hi la protecció dels arbres.
 • Elaboració de directrius que permetin la correcta plantació i el manteniment de l’arbrat.
 • Realització de cursos formatius per al personal intern.

Actualment ja s’ha iniciat algunes de les actuacions marcades com a prioritàries dins el Pla, com, per exemple, la publicació de l’inventari a IDE Menorca i l’execució del Pla de renovació de l’arbrat, que inclou l’eliminació de diversos arbres morts dels carrers de Ciutadella. En cas que els carrers siguin aptes per tenir arbres, als escocells s’hi sembraran arbres adequats, seguint els criteris tècnics del Pla; i en cas que el carrer no sigui apte per tenir arbres (a causa de tenir voreres massa estretes, com per exemple als carrers General Quadrado o Bartomeu Carreras), s’eliminaran els escocells, per la impossibilitat d’aconseguir l’objectiu que els arbres creixin sans i en bones condicions. 

En definitiva, amb l’elaboració d’aquest document es pretén establir un marc de referència per a la planificació i la gestió de l’arbrat urbà de la ciutat, i per adoptar les mesures adequades per tal d’aconseguir una estructura arbòria urbana resilient, diversa i saludable.

Aquest pla s’inclou dins el programa Ciutadella Sostenible, que pretén complir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides com a part de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, i es corresponen específicament amb els ODS 3, 11, 13 i 15.

Tapes Menorca
Balearia ¡Adelántate y reserva ya tus vacaciones!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *