Se publiquen les mesures de prevenció de la Covid-19 per al proper curs 2021-2022

S’han publicat en el BOIB (8 juny) la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022.

La publicació d’aquestes mesures arriba una setmana després que el conseller d’Educació i Formació Professional i tot el seu equip les presentassin als diferents col·lectius educatius. Aquesta resolució d’organització del curs 2021-2022 dona marge suficient perquè els centres puguin planificar-se dins els marges ordinaris.

Principals mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 per al proper curs 2021-2022

De cara al proper curs 2021-2022 a les Illes Balears s’aplicaran les mesures plantejades pels ministeris d’Educació i Formació Professional i de Sanitat.

Respecte al tema de la ventilació, la Conselleria d’Educació i Formació Professional adquirirà gairebé 4 mil filtres HEPA que es distribuiran entre els centres educatius com a mesura complementària a la dotació de dispositius mesuradors de CO2 realitzada el curs passat.

Una de les principals novetats del nou curs serà la reducció de la distància interpersonal a 1,20 m. Actualment és d’1,5m. Aquesta modificació permetrà incrementar la presencialitat de tot l’alumnat de les Illes Balears i recuperar així alguns espais actualment dedicats a impartir classes.

Quant al nombre de docents, la intenció del Govern és el de comptar amb un nombre similar al que s’ha implantat aquest curs, en funció de les necessitats derivades de les mesures de prevenció establertes. Convé recordar que el curs 2020-2021 ha comptat amb un increment històric de professorat, 567 docents.

A més, també s’ha posat en marxa un grup de substitucions exprés que es va iniciar amb un conjunt de 25 docents i que en el moment més àlgid de la pandèmia ha arribat a comptar amb un centenar de professionals. El bon funcionament d’aquesta iniciativa aconsella la seva continuïtat el proper curs.

Per altra banda, les ràtios mitjanes tornaran a la normalitat, circumstància que a les Balears significa que es mantindran dins els límits legals i que quan se superin el que marca la normativa es dotaran els grups de més professorat per desdoblar-los. S’ha de tenir present que a l’educació infantil i primària es mantindran els grups bombolla però amb la diferència que dins aquests grups els alumnes podran interactuar entre ells, sense necessitat de mantenir la distància de seguretat, com passa actualment en els grups d’infantil, i sempre mantenint la mascareta posada en l’alumnat major de 6 anys.

En el cas de l’alumnat amb necessitats educatives especials, escolaritzats a aules UEECO, recuperaran la participació en el grup ordinari de referència, mentre que l’alumnat que està escolaritzat en modalitat combinada podrà mantenir-la, a diferència del curs actual en què han hagut d’optar entre el centre ordinari i el centre d’educació especial.

L’excel·lent col·laboració entre Salut i Educació continuarà el proper curs. Iniciada des del moment en què es va declarar l’estat d’alarma, ha suposat la posada en marxa d’EduCOVID, per a l’atenció sanitària d’alumnat i professorat, a més d’una feina intensa per a elaborar les normes que s’han aplicat als centres.

A mesura que avanci el curs 2021-2022 i pendents sempre de l’evolució de la pandèmia, es podrien anar revisant i flexibilitzant algunes d’aquestes mesures.

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca