El Govern presenta una nova convocatòria per rehabilitar edificis del nucli antic de Ciutadella

Ja s’ha obert la nova convocatòria de les ajudes de l’any 2021 per rehabilitar edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Ciutadella, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, per un import global de 166.666,67 euros. Així ho ha anunciat el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, juntament amb la batlessa de l’Ajuntament de Ciutadella, Joana Gomila.

La batlessa ha explicat que els habitatges que poden sol·licitar l’ajuda han d’estar en el centre antic i que des del consistori s’ha calculat que les ajudes poden beneficiar uns 21 habitatges. Ha afegit que des de l’Ajuntament es bonificarà en un 96 % l’ICIO, el que es tradueix en una aportació de l’Ajuntament d’uns 29.000 euros.

El que es pretén amb aquestes ajudes és fomentar la regeneració i renovació urbana i tenen com a objecte el finançament per executar obres de rehabilitació en edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé en habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Ciutadella.

Des del Govern de les Illes Balears es destinen un total de 166.666,67 euros a Ciutadella i s’hi podran acollir aquelles obres que estiguin iniciades a partir de l’11 de maig de 2020 i no acabades, i també acabades o no iniciades encara.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes des del dia 3 de juny de 2021, data de publicació en el BOIB.

Així, amb caràcter general, la subvenció és del 40 % del pressupost amb màxims de 12.000 euros (sempre que incloguin actuacions de millora d’eficiència energètica; si no inclou eficiència energètica, l’ajuda màxima és de 8.000 euros)*, però es pot elevar al 75 % en casos en què el nucli familiar tengui ingressos tres vegades inferiors a l’IPREM o si hi ha persones amb discapacitat. També es pot incrementar en 1.000 euros si l’immoble és BIC.

Les obres que es poden acollir a aquestes ajudes són de conservació i d’accessibilitat, així com actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.

Poden ser beneficiaris de les ajudes d’aquesta convocatòria (per cada municipi acollit a l’ARRU corresponent) el propietari únic o els copropietaris conjuntament d’edificis d’habitatges o d’habitatges, que, a la vegada, poden ser, les persones físiques majors d’edat que siguin residents a les Illes Balears i tenguin la nacionalitat espanyola (en el cas d’estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya); també les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la seva sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d’aplicació; les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal; i finalment els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d’edificis d’habitatges que reuneixin els requisits establerts per l’article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

 

 

Balearia ¡Adelántate y reserva ya tus vacaciones!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *