Jornada de feina amb el Tercer Sector per cercar fórmules que garanteixin l’arribada de recursos a col·lectius vulnerables

Les entitats integrades dins la plataforma Tercer Sector Social Illes Balears han pogut obtenir informació de primera mà sobre la gestió que el Govern de les Illes Balears té previst fer al voltant del programa Next Generation-EU i de la resta de programes de finançament europeu, gràcies a la sessió informativa organitzada per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura a través de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques (OIE).

El conseller Miquel Company i el director de l’OIE, Joan Carrió, han participat en aquesta sessió, que forma part del cicle de trobades informatives impulsades amb la intenció d’apropar a diferents col·lectius els detalls dels fons europeus i de facilitar al màxim la participació en el procés d’elaboració de Pla balear d’Inversions Estratègiques en què el Govern està treballant amb l’objectiu d’assolir la transformació cap a un nou model econòmic i social.

Company ha animat els 23 representants d’entitats del Tercer Sector que han participat a presentar les seves propostes a través del portal web d’inversions estratègiques que està previst publicar dins aquest mes i que permetrà que cap idea, sigui qui sigui l’entitat promotora, quedi fora del pla, sempre que estigui alineada amb els objectius de la Comunitat Autònoma i s’ajusti als criteris marcats per la Comissió Europea i pel Govern d’Espanya.

També ha recollit els suggeriments de les entitats per assegurar que les inversions que es duguin a terme mantinguin un enfocament de lluita contra de la desigualtat i d’integració dels col·lectius en risc d’exclusió. «De cap manera podem permetre’ns que algú quedi enrere quan comencem a sortir d’aquesta greu situació causada per la pandèmia. Tant els programes d’inversió plantejats per la Unió Europea, com el Pla estatal de Recuperació i també la línia de feina marcada pel Govern situen en el centre aquesta visió integradora i de justícia social», ha destacat.

«La participació del conjunt de les institucions, així com dels agents econòmics i socials i de la societat civil, serà la millor garantia de consens d’una estratègia que està cridada a definir el futur de la nostra terra; el més immediat, per ajudar-nos a sortir ràpidament de la situació actual, però també el nostre camí a mig i llarg termini, amb una visió estratègica balear, plenament alineada amb les tendències europees i globals, i que necessàriament passa per la millora de la igualtat i la cohesió social, la diversificació econòmica, la sostenibilitat i la digitalització», ha afirmat el conseller.

Per la seva part, el director de l’OIE ha explicat que el Pla d’Inversions Estratègiques estarà conformat per les principals línies d’actuació i pels projectes considerats estratègics des del punt de vista de la seva capacitat de transformació, de generació de feina i d’augment de la productivitat, siguin d’iniciativa pública, privada o pública-privada. Cal recordar que la inclusió d’un projecte en el Pla d’Inversions Estratègiques implicarà, en tot cas, la tramitació urgent i el despatx prioritari d’aquests. Conseqüentment, a més de la reducció de terminis, s’hauran de tramitar amb celeritat per part dels ens i òrgans que hagin d’intervenir en el procediment i amb preferència sobre tots els altres.

Cicle de trobades informatives

Aquesta és la quarta sessió informativa impulsada des de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a través de l’OIE, al voltant del programa Next Generation-EU, després de les celebrades en col·laboració amb la FELIB, CAEB i Fòrum de la Societat Civil. L’objectiu és traslladar als diferents col·lectius i sectors que hauran de tenir una funció rellevant en la planificació i execució dels projectes que seran finançats amb el programa Next Generation-EU, els detalls d’aquest programa històric d’inversions en el marc de la Unió Europea i donar resposta a les peticions i suggeriments plantejats; en el cas de la sessió celebrada avui, resoldre a més els dubtes tècnics i jurídics amb relació al paper que jugarà el sector privat en aquesta matèria.

Les properes sessions del cicle impulsat des de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura es dirigiran a altres sectors també afectats pel finançament extraordinari de la Unió Europea, com ara el sector tecnològic o les associacions de petites i mitjanes empreses.

Balearia ¡Adelántate y reserva ya tus vacaciones!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *