El 98,3 per cent d’alumnes de tres anys aconsegueixen plaça en algun dels centres que han triat en primera o segona opció

Una vegada finalitzat el procés d’escolarització del curs 2021/22, enguany s’han presentat un total de 13.662 sol·licituds de tots els nivells educatius (2 menys que l’any passat), de les quals 8.985 corresponen a infants de 3 anys (158 menys que l’any passat).

Quant a l’alumnat de tres anys, que suposa el gruix d’alumnat que participa en el procés, 8.837 (el 98,3%) han aconseguit plaça en alguna de les opcions que triaren com a primera o segona opció, un punt per damunt que l’any passat, i 8.400 (93,5%) en la que triaren com a primera opció (l’any passat  92,2).

Del total de places sol·licitades, 11.778 (86,2%) han aconseguit plaça en qualque centre dels que havien triat en primera o segona opció, el que suposa un increment de 3,5 punts en relació a l’any passat,  i 10.907 (76,5%) l’han aconseguida en el centre de primera opció, el que suposa un increment de 3,3 punts en relació a l’any passat. Aquest darrer és el percentatge més alt dels darrers cursos.

Per illes, el percentatge d’alumnes de 3 anys que han aconseguit la plaça que sol·licitaren en primera opció són:

  • Mallorca: 7.000 places sol·licitades (7.197 l’any passat)  i 6.623 al centre de primera opció (6.621 l’any passat). Així, enguany el 94,6 % ha aconseguit plaça al centre de 1a opció. L’any passat va ser del 92%.
  • Eivissa: 1.204 sol·licitades (1.162 places l’any passat) i 1.077 han aconseguit plaça al centre de 1a opció (1.054 places l’any passat). Així, enguany el 89,45% ha obtingut plaça al centre de primera opció. El curs passat va ser el 90,7%
  • Formentera: 77 places sol·licitades (80 places l’any passat) i 71 han aconseguit plaça al centre de 1a opció (80 l’any passat). Així enguany el 92.2% ha aconseguit plaça al centre de 1a opció. L’any passat va ser el 100%.
  • Menorca: 704 places sol·licitades (les mateixes que l’any passat) i 629 han aconseguit plaça al centre de 1ª opció (676, l’any passat). Així, enguany el 89,3% ha aconseguit plaça al centre de 1a opció.  L’any passat va ser el 96,02 %.
  • Total Balears: 8.985 places sol·licitades (9.143 l’any passat) i 8.400 han aconseguit plaça al centre de 1ª opció (8.431 l’any passat). Així, enguany el 93,49% ha aconseguit plaça al centre de 1a opció. L’any passat va ser del 92,21 %.

L’any passat, amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma es varen modificar els processos d’escolarització, recomanant que els tràmits es fessin de manera telemàtica. Aquesta recomanació s’ha mantingut en el tràmit de 2021.

Una vegada finalitzat el procés, s’ha constatat que al voltant del 91% de les sol·licituds s’han fet via telemàtica i, en el cas de l’alumnat de quart d’infantil (tres anys), el 91,94%.

Tot i la novetat del sistema s’ha d’assenyalar el baix nombre de sol·licituds excloses, només 5, que suposen el 0,06% del total.

En el procés d’admissió EI-EP-ESO hi ha hagut 111 sol·licituds que han aportat certificats i informes mèdics per a l’obtenció de puntuació per aquest criteri, de les quals la comissió mixta Educació – Salut, un cop revisada la documentació, va decidir que corresponia atorgar la puntuació a 60 per reunir les condicions indicades a la normativa.

 

ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022

 

4t infantil (alumnat 3 anys)
 Total sol·licitudsFet tràmitExclosesHan obtingut plaça en primera opcióHan obtingut plaça en segones opcionsNo han obtingut plaça
Eivissa12041156110778938
Formentera777747160
Mallorca700063920662328988
Menorca70463606295322
       
Total8985826158400437148
       
% Eivissa 96,01%0,08%89,45%7,39%3,16%
% Formentera 100,00%5,19%92,21%7,79%0,00%
% Mallorca 91,31%0,00%94,61%4,13%1,26%
% Menorca 90,34%0,00%89,35%7,53%3,13%
       
% TOTAL 91,94%0,06%93,49%4,86%1,65%
       
       

 

Tots els cursos
 Total sol·licitudsFet tràmitExclosesHan obtingut plaça en primera opcióHan obtingut plaça en segones opcionsNo han obtingut plaça
Eivissa1809168511385146278
Formentera939008571
Mallorca1086097222086416511568
Menorca90081807966737
       
Total136621231521109078711884
       
% Eivissa 93,15%0,06%76,56%8,07%15,37%
% Formentera 96,77%0,00%91,40%7,53%1,08%
% Mallorca 89,52%0,18%79,57%5,99%14,44%
% Menorca 90,89%0,00%88,44%7,44%4,11%
       
% TOTAL 90,14%0,15%79,83%6,38%13,79%

 

Campanya oferta Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *