El Consell de Govern autoritza Educació per formalitzar la contractació centralitzada d’ordinadors portàtils

Durant l’exercici de 2020 es va tramitar un acord marc per al subministrament de dispositius portàtils i ordinadors per a centres educatius públics no universitaris de les Illes Balears. Amb aquest Acord marc del 2020, es van licitar vuit lots d’equipament informàtic.

Des de que s’ha posat en marxa l’Acord marc, han arribat peticions de centres per equips portàtils de 15,6” de gamma alta. Normalment, són centres de formació professional que requereixen aquests equipaments per impartir ensenyaments de la família professional d’informàtica i comunicacions.

Es considera que un acord marc que adjudiqui amb preu tancat els diferents tipus d’equipaments que fan servir els centres (en aquest cas concret, ordinadors portàtils) és la millor opció per facilitar el subministrament de l’equipament (evitar compres repetides per contracte menor i superar el límit de 15.000 €, cosa que afecta, sobretot, els centres més grans) i, a la vegada, respectar l’autonomia dels centres en l’elecció dels dispositius.

Es proposa que el nou acord marc inclogui la licitació de tres lots d’ordinadors portàtils que s’usen en els centres. Els lots proposats són:

1.    Ordinador portàtil bàsic (11,6”)
2.    Ordinador portàtil tàctil (11,6”)
3.    Ordinador portàtil de gamma alta (15,6”)

La durada d’aquest Acord marc serà de dos anys i es podrà prorrogar dos anys més amb pròrrogues anuals. Així, el termini màxim de l’Acord marc amb totes les pròrrogues possibles no superarà els quatre anys.

El valor estimat de l’Acord marc és el valor màxim estimat del conjunt de contractes prevists durant la durada total de l’Acord, exclòs l’impost sobre el valor afegit. Com que es tracta d’un procediment de selecció de proveïdors, no es pot definir amb antelació i exactitud la quantia dels contractes, atès que els lliuraments estan subordinats a les necessitats dels centres docents. Tenint en compte això, es calcula un valor estimat d’1.400.000 €.

Aquesta xifra correspon a la despesa estimada durant el termini de vigència de l’Acord marc, incloses les pròrrogues, i té un caràcter merament orientatiu i no vinculant. En conseqüència, no hi ha l’obligació d’adquirir un volum determinat d’ordinadors per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Únicament generaran obligació de pagament els subministraments efectivament lliurats pels proveïdors.

 

Campanya oferta Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *