El Centre de Salut de Ferreries, l’únic de Menorca que participa en una recerca que analitza les conductes personals en la incidència de les malalties

Analitzar de quina manera l’estil de vida, la capacitat per afrontar les adversitats i els trets de la personalitat afecten el desenvolupament de malalties és l’objectiu del projecte Cohorte DESVELA. Es tracta d’una recerca dirigida pel doctor Joan Llobera, cap de la Unitat de Recerca de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, en la qual participen deu equips de nou comunitats autònomes. Ferreries és l’únic municipi de Menorca seleccionat per a formar part en la recerca, atesa la condició de població de menys de 20.000 habitants.

L’objectiu de l’estudi és determinar de quina manera les aptituds personals relacionades amb conductes positives estan associades a una incidència més baixa de malalties i a una mortalitat també més baixa. La recerca tindrà en compte factors com els trets de la personalitat, la percepció que les persones tenen sobre els esdeveniments que es produeixen en la seva vida, la velocitat de pensament i intel·ligència, la resiliència o la capacitat per prendre decisions relacionades amb el manteniment de la salut.

Està previst que, durant un període de tres anys, participin en el projecte devers tres mil persones de tot el territori de l’estat i d’edat compresa entre els 35 i els 74 anys. Als participants se’ls farà una exploració física, una analítica i una avaluació cognitiva. En el cas de Ferreries, la mostra seleccionada parteix de 170 persones, i se n’espera una alta participació. Dos estudiants d’infermeria han estat contractades per fer el treball de camp, mentre que el personal del Centre de Salut acomplirà funcions de suport per fer analítiques, proporcionar material o habilitar espais de treball.

Els resultats que l’equip de recerca espera obtenir resultaran de gran interès per al Sistema Nacional de Salut, perquè permetran desenvolupar estratègies de salut per evitar malalties. En un context demogràfic en què la població d’edat avançada és cada vegada més nombrosa, les malalties cròniques suposen la causa principal de defunció i de mortalitat prematura arreu del món (el 42 % de les defuncions abans dels setanta anys). Per tant, la promoció de la salut i l’educació per a la salut són molt eficaces per prevenir malalties cròniques, perquè molts dels factors de risc que hi estan associats es poden modificar o prevenir.

Campanya oferta Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *