Aprovat el Pla de Gestió Costa Est de Menorca y el Prug del Parc Natural de S’Albufera des Grau

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, el Decret pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de la Costa Est de Menorca i el Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de s’Albufera des Grau i de les reserves naturals de les illes des Porros (illots d’Addaia), de s’Estany, de la bassa de Morella, des Prat i de l’illa d’en Colom.

Aquests plans s’unifiquen en un únic document integrat, de conformitat amb l’article 29.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, el qual s’adjunta com a annex d’aquest Decret. L’espai natural protegit suma un total de 10.102 hectàrees, de les quals 2.897 són marines.

L’aprovació del Pla de Gestió Natura 2000 de la Costa Est de Menorca inclou els espais de la Xarxa Natura 2000 següents:

– LIC i ZEPA ES0000232. La Mola i s’Albufera de Fornells

– LIC i ZEPA ES000233. D’Addaia a s’Albufera

– LIC i ZEPA ES000234. S’Albufera des Grau

– LIC i ZEPA ES000235. De s’Albufera a la Mola

– LIC i ZEPA ES5310070. Punta redona – Arenal d’en Castell

– LIC ES5310071. Cala en Brut

– LIC ES5310072. Caleta de Binillautí

El PRUG del Parc Natural de s’Albufera des Grau inclou les reserves naturals de les illes des Porros (illots d’Addaia), de s’Estany, de la bassa de Morella, des Prat i de l’illa d’en Colom.

El pla de gestió i PRUG s’estructura en tres grans blocs principals: un bloc descriptiu sobre hàbitats, espècies i elements clau presents en aquesta unitat de gestió; un segon bloc dedicat a criteris de gestió, mesures i accions que s’haurien d’aplicar per millorar l’estat de conservació de tots aquests hàbitats, espècies i elements clau; i, finalment, un bloc dedicat a normes reguladores, les quals són de compliment obligatori tant per a les administracions com per a la ciutadania.

El document disposa de quatre annexos: un sobre l’estratègia de comunicació i les mesures d’impuls a la qualitat de vida a l’àmbit del Parc Natural; un sobre els criteris bàsics que ha de contenir el futur pla sectorial d’aprofitament pesquer de l’àmbit del Parc Natural, el qual ha d’aprovar l’administració competent en matèria de pesca; un sobre cartografia específica dels llocs Natura 2000, i un darrer annex sobre cartografia específica de l’àmbit del PRUG.

Pel que fa al bloc d’hàbitats, espècies i elements clau, cal destacar que la zona acull poblacions d’espècies altament amenaçades com ara la baldritja balear o virot (Puffinus mauretanicus), el milà (Milvus milvus), l’àguila peixatera (Pandion haliaetus), el socarrell bord (Carduncellus balearicus), el dafne menorquí (Daphne rodriguezii), la malva i la veça menorquina (Malva micans, subespècie Minoricensis, i Vicia bifoliata), l’api d’en Bermejo (Apium bermejoi) o la falguera aquàtica (Marsilea strigosa), entre d’altres. L’àmbit marí inclou herbassars d’algueró (Cymodocea nodosa), fons de maërl i coves submarines d’alt valor ambiental.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *